HT 2019

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK114
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Materialundersökningar: 5,5 hp
     

1001

Glasfördjupningsstudier:

12 hp
 

 GRUNDKURS KURSBESKRIVNING 2019.pdf

GRUNDKURS SCHEMA 2019.pdf

 

1002

Introduktionskurser: Trä, skulptur och metallverkstad:

3 hp
 

 Introduktion i Metallbearbetning HT19.pdf

kursbeskrivning Trä.pdf

Kurskallelse skulpturstudion (kursbeskrivning).pdf

 

1003

Datakurs: Illustrator, Photoshop, Power Point och Acrobat:

1,5 hp
 

Photoshop KoGK.pdf

 

 

1004

Fördjupningsstudier i framställning av gipsformar

4,5 hp
   Gips kursbeskrivning 2019 20.pdf  

KHH001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
 

 


 

      
     
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK213
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 1, 27,5 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1001 Omvärldsorientering: 6 hp 
 

 Schema.pdf

Schema_ kursinfo.pdf

Kursbeskrivning omvärldsorientering.pdf

Lärandemål.pdf

 

1002

Färg, ljus och perception

4,5 hp
 

 

 

 

 


1003

Eget projekt/Utblick och dialog

9,5 hp
 

egetprojektåk2.pdf

 

 

1004

Konsthantverksteori 2

7,5 hp
   POP_2019.pdf
 

KHH003

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK313
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 1, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1001 Konsthantverklig produktion 2: 12 hp
 
   kursbeskrivning Konsthantverklig produktion 2 2019.pdf

1002

Eget projekt

15 hp
 

EGEN PRAKTIK _ UTSTÄLLNING VITA HAVET.pdf

EGEN PRAKTIK_ SCHEMA[1].pdf

 

1003

Introduktion rapport

 3 hp
   2019–20. KG, NYTT Kurshäfte kandidatuppsatskurs. .pdf
      

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan collander