VT 2019

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK115
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 2, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Keramiska fördjupningsstudier
12 hp
  Kursbeskrivning KGK115.pdf
 

2000
Eget projekt
7,5 hp
     
     
3000
Konsthantverksteori 7 hp
     
     
     
     

KHH001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (del 2):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
 

 

 


 

      
     
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK214
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 2, 29 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1000 Valbara kurser
4,5 hp 
     

2000

Konsthantverklig produktion

12,5 hp
     

3000

Gestaltning i offentliga rum

 12 hp
     


 

     

KHH003

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 (del 2):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK314
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 2, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Professioell utveckling/Entreprenörskap 1,5 hp
     

2000

Examensarbete

 24 hp
     

3000

Uppsats

  4,5 hp
   1819. Textil. Kurshäfte Essä_.pdf       

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan collander