H17 - Konstfack
 

HT 2017

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK112
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Materialundersökningar: 5,5 hp
     

2000

Glasfördjupningsstudier:

12 hp
  Delkursbeskr Glasfördjupning H17.pdf  

3000

Introduktionskurser: Trä, skulptur och metallverkstad:

3 hp
     

4000

Datakurs: Illustrator, Photoshop, Power Point och Acrobat:

1,5 hp
   Kursbeskrivning och schema för grundkurs Adobe Photoshop.pdf  

5000

Fördjupningsstudier i framställning av gipsformar

4,5 hp
   Delkursbeskr Gips H17.pdf  

DKT001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1:

3,5 hp
  ->Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1  

 


 

      
   Den oändliga historien_intro o schema_HT17.docx  
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK211
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 1, 27,5 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1000 Omvärldsorientering: 6 hp 
  Delkursbeskr Omvärldsorientering H17.pdf  

2000

Färg, ljus och perception

4,5 hp
 

Delkursbeskr Färg ljus rum perception HT17.pdf

Schema Färg, ljus, rum och perception HT17.pdf

 

3000

Eget projekt

9,5 hp
   Delkursbeskr Eget projekt-Utblick och dialog H17.pdf  

4000

Konsthantverksteori 2

7,5 hp
     

DKT004

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2:

2,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK311
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 1, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Konsthantverklig produktion 2: 12 hp
   

2000

Eget projekt

15 hp
   Kursbeskrivning Eget projekt-reflekterande praktik2017.pdf  

3000

Professionell utveckling/presentationsteknik

 3 hp
          

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson