HT 2018

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK114
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Materialundersökningar: 5,5 hp
   Materialet och Maskinen.pdf  

2000

Glasfördjupningsstudier:

12 hp
     

3000

Introduktionskurser: Trä, skulptur och metallverkstad:

3 hp
   Kursbeskrivning. KoG-K1 (2018).pdf  

6000

Datakurs: Illustrator, Photoshop, Power Point och Acrobat:

1,5 hp
 

 Kursbeskrivning_Schema_kg1_ht2018.pdf

Kursschema. Skulpturstudion KoG-K1 3dagar (2018).pdf

 

7000

Fördjupningsstudier i framställning av gipsformar

4,5 hp
  Kursbeskrivning Gips 4,5HP, KGK114.pdf  

KHH001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
 

 


 

      
     
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK213
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 1, 27,5 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1000 Omvärldsorientering: 6 hp 
   Kursbeskrivning,Omvärldsorientering 2018-19.pdf  

2000

Färg, ljus och perception

4,5 hp
 

 Detaljschema Färg, ljus och perception.pdf

Kursbeskrivning Färg-ljus-rum-perception 2018.pdf

 

 


3000

Eget projekt

9,5 hp
 

KursbeskrivningEget projekt-Utblick och dialog 2018-19.pdf

Materialet och Maskinen.pdf

 

4000

Konsthantverksteori 2

7,5 hp
     

KHH003

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK313
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 1, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Konsthantverklig produktion 2: 12 hp
 
   konsthantverklig produktion 2 kursbeskrivning 2018.pdf

4000

Eget projekt

15 hp
 


 

5000

Introduktion rapport

 3 hp
   201819. KoG Kurshäfte kandidatuppsatskurs. _.pdf
      

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan collander