KoG Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.  

HT 2021

Åk: KoG-K1   Kurskod: KGK114   Kursnamn: Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp         Kod: Delkurs: Hp: 1000 Materialundersökningar: 5,5 hp    ...

VT 2022

Åk: KoG-K1   Kurskod: KGK115   Kursnamn: Material och Teknik (praktik) 2, 26,5 hp         Kod: Delkurs: Hp: 1001 Keramiska fördjupningsstudier 12 h...