KoG Kursbeskrivningar - Konstfack
 

KoG Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.  

HT 2017

Åk: KoG-K1   Kurskod: KGK112   Kursnamn: Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp         Kod: Delkurs: Hp: 1000 Materialundersökningar: 5,5 hp    ...

VT 2018

Åk 1 Material och teknik (praktik) 2 Delkurs: Keramiska fördjupningsstudier Kursbeskrivning keramiska tekniker 2018.pdf KGK113 Eget projektMaterial...

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Johan Collander
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Johan Collander