KoG Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.  

VT 2021

Åk: KoG-K1   Kurskod: KGK115   Kursnamn: Material och Teknik (praktik) 2, 26,5 hp         Kod: Delkurs: Hp: 1001 Keramiska fördjupningsstudier 12 h...

HT 2020

Åk: KoG-K1   Kurskod: KGK114   Kursnamn: Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp         Kod: Delkurs: Hp: 1000 Materialundersökningar: 5,5 hp    ...

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Johan Collander
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Johan Collander