Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 2017-2018


   
                                                                                                                                                              
Kursansvarig:  Christina Zetterlund  
     
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV002 Konst- design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp (DIV).pdf
Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
   
KHH002 Konst- design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp (KHV).pdf
Konsthantverk
   
KOK002 Konst- design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp (Konst).pdf
Konst
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Provmoment (delkursbeskrivning): Termin:
n/a*
Del 1, 2,5 hp: H17
 

Delkursbeskrivning del 1, 2,5 hp HT17.pdf

 
  Schema och kurslitteratur, H17 (länk till intranät)  
     
     
n/a*
Del 2, 1 hp V18
  Kurshäfte-konsthantverkshistoria 2.pdf
 

*För provkoder kontakta respektive institution
     

Uppdaterad: 26 oktober 2017
Sidansvarig: Webmaster