Läsåret 2020-21

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA)
Kandidatprogram
Grundnivå

År 1
     
     
Kursplaner: Hp: Termin:
 IAK117 Inredningsarkitektur och möbeldesign 1 Rum möbel sammansättning 15 hp.pdf 15,0 H20
IAK118 Material och teknik 1 Material konstruktion detalj, 5 hp.pdf 5,0 H20
IAK119 Representation och kommunikation 1, Ritteknik och deskriptiv geometri 1, 5 hp.pdf 5,0 H20
IAK120 Historia och kritiskt tänkande 1, Interiörens historia 1,5 hp.pdf 1,5 H20
IAK121 Inredningsarkitektur och möbeldesign 2 Interiör möbel atmosfär 15 hp.pdf 15,0 V21
IAK122 Material och teknik 2 Rum Ljus Färg 5 hp.pdf

 5,0

V21
IAK123 Representation och kommunikation 2, Ritteknik och deskriptiv geometri 2, 5 hp.pdf

 5,0

V21
IAK124 Historia och kritiskt tänkande 2, Interiörens historia 1,5hp.pdf

 1,5

V21
 

 

 
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7,0

H20-V21

 
  
Totalt År 1:
60 hp 
 

 

År 2
     
     
Kursplaner: Hp:       Termin:
 IAK216 Inredningsarkitektur och möbeldesign 3 Boende arbete lek 15 hp.pdf 15,0 H20
IAK217 Material och Teknik 3 Material och processer 5 hp.pdf 5,0 H20
IAK218 Representation och kommunikation 3, Instruktion och fabrikation 5 hp.pdf 5,0 H20
IAK219 Historia och Kritiskt tänkande 3 Interiörers teori 2,5hp.pdf
2,5 H20
IAK220 Inredningsarkitektur och möbeldesign 4 Offentliga miljöer 17 hp.pdf 17,0 V21
IAK221 Material och Teknik Miljö 4 Rum och miljöer 5 hp.pdf 5,0 V21
IAK222 Representaion och kommunikation 4 Visualisering 5 hp.pdf 5,0 V21
IAK223 Historia och Kritiskt tänkande 4 Perspektiv på forskning 2 hp.pdf 2,0 V21
     
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 3,5 hp H20-V21

Totalt År 2:
60 hp
 

 

 

År 3
     
     
Kursplaner: Hp:       Termin:
 IAK315 Inredningsarkitektur och möbeldesign 5 Interiör och samhälle 22,5 hp.pdf 22,5 H20
IAK316 Material och Teknik 5 Prototyper och produktion 3hp.pdf 3,0 H20
IAK317 Representation och kommunikation 5 Tid och process 3 hp.pdf 3,0 H20
IAK318 Historia och kritiskt tänkande 5, Retorik 1,5 hp.pdf 1,5 H20
IAK319 Historia och kritiskt tänkande 6, Reflektion i text 3hp.pdf 3,0 V21
IAK320 Inredningsarkitektur och Möbeldesign 6 Examensarbete 27 hp.pdf 27,0 V21

Totalt År 3:
60 hp
 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningshandläggare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 11 maj 2016
Sidansvarig: Ayda Lund