Läsåret 2015-16

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå

År 1 
       
Kurskod Kursplaner Hp Studietermin:
IAK115 Rum, möbel, färg, ljus 1, gäller från HT15.pdf 26,5 H15
IAK116 Rum, möbel, färg, ljus 2 gäller från HT15.pdf 26,5 V16
DKT001 > Länk Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7,0 hp

H15-V16

 
  
 

Totalt År 1:

60 hp 

 

 Övrig information:

 

 

 

År 2
       
Kurskod Kursplaner Hp       Studietermin:
IAK213 Rum möbel färg ljus 3 gäller från HT15.pdf 27,5 H15
IAK215 Rum möbel färg ljus 4 gäller från HT15.pdf 29,0 V16
DKT004  > Länk Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 3,5 H15-V16

 

Totalt År 2:

60 hp

 

 

Övrig information:

  • Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria II.
    Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på kandidatprogrammen år 2. 

 

 

 

 

År 3
       
Kurskod Kursplaner: Hp       Studietermin:
IAK313 Rum möbel färg ljus 5 gäller från HT15.pdf 30,0 H15
IAK314 Rum möbel färg ljus 6 gäller från HT15.pdf 30,0 V16

 

Totalt År 3:

60 hp

 

 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 12 september 2014
Sidansvarig: Webmaster