Läsåret 2014-15

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå  


 

 

 

År 1 (GDI-K1)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
IAK113
Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 1, gäller från HT14.pdf
26,5 hp HT14
IAK114 Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 2, gäller från HT14.pdf
26,5 hp VT15
*DKT001 > Länk till kursplan,  Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7 hp

HT14-VT15
  Totalt År 1: 60 hp   

 

*Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria I. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen År 1. 

 


 

 

År 2 (IA-K2)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
IAK210 Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 3, gäller från HT14.pdf 27,5 hp HT14
IAK211 Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 4, gäller från HT14.pdf 29 hp VT15
**DKT004  > Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 3,5 hp HT14/VT15
 

Totalt År 2:

60 hp

 

 

**Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria II. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen år 2. 


 

 

År 3 (IA-K3)

Kurskod Kurs Hp     Kursperiod 
IAK311 Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 5, gäller från HT14.pdf 30 hp HT14
IAK312 Kursplan, Rum Möbel Färg Ljus 6, gäller från HT14.pdf 30 hp VT15
  Totalt År 3: 60 hp

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 17 augusti 2015
Sidansvarig: Webmaster