Läsåret 2011-12

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå   


 

Åk 1 (IA1):

IAK101 Workshop I-II, 2,5 hp.pdf

IAK102 Träteknik 4,5 hp.pdf

IAK103 Workshop möbelkonstrutkion, 1,5 hp.pdf

IAK104 Arkitektoniska begrepp och abstrakta modeller, 6 hp.pdf

IAK105 Studieresa industriell möbelkonstruktion, 1 hp.pdf

IAK106 Struktur-Rum, 6 hp.pdf

IAK107 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design I, 1,5 hp.pdf

IAK108 Iscensättning 6 hp.pdf

IAK109 Grundkurs CAD, 3 hp.pdf

IAK110 Litet boende, 6 hp.pdf

Konst-, design och konsthantverkshistoira I, 7 hp.pdf

Följande kursplaner finns tillgängliga på Insitutionen för Konst, kontakta Skyddad adress eller Skyddad adress:

2D3D Idé, materialitet, gestaltning, 6 hp
Perception/Färg-Ljus-Rum, 4,5 hp
Teckning 1 - introduktionskurs, 1,5
Photoshop - grundkurs, 1,5 hp
Illustrator/InDesign - grundkurs, 1,5 hp

 

Åk 2 (IA2):

IAK201 Workshop I-II, 3 hp.pdf

IAK202 Rum ute 7,5 hp.pdf

IAK203 Borum, 9 hp.pdf

IAK204 Utställningsgestaltning 3 hp.pdf

IAK205 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 2, 4 hp.pdf

IAK206 Inredningsprojekt i offentlig miljö, 12 hp.pdf

IAK207 Färggestaltning 2 - interiör.pdf

Konst-, design och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp.pdf


Följande kursplaner finns tillgängliga på Insitutionen för Konst, kontakta Skyddad adress eller Skyddad adress:
Teckning 2 -Institutionsanpassad specialisering, 1,5 hp
3D modellering Rhino - fördjupning, 3 hp
Konstnärliga processer - tematisk kurs, 4,5 hp
Rhino -grundkurs, 1,5 hp
Perception/Färg-Ljus-Rum - Färg- och ljusplanering, 6 hp


Åk 3 (IA3):

IAK301 Workshop I-II, 3 hp.pdf

IAK302 Rumsgestaltning 7,5 hp.pdf

IAK303 Möbeldesign 7,5 hp.pdf

IAK304 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 3, 4,5 hp.pdf

IAK305 Färggestaltning 3 - fördjupning 1,5 hp.pdf

IAK307 Examensarbete, kandidatexamen, 15 hp.pdf

 IAK308 Praktik fritt vald fördjupning 7,5 hp.pdf

Valbar kurs
DKK15_bilaga 2_IAK310 Möbelmässa_4,5 hp.pdf

Följande kursplaner finns tillgängliga på Insitutionen för Konst, kontakta Skyddad adress eller Skyddad adress:
Dreamweaver-grundkurs, 1,5 hp
Open studio - valbara kurser, 4,5 hp
Professionell utveckling, 3 hp
Uppsats, 4,5 hp

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 2 mars 2011
Sidansvarig: Webmaster