Läsåret 2019-20

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA)
Kandidatprogrammet
Grundnivå

IAK1 HT19


Kurskod: IAK117
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 1: Rum möbel sammansättning
(Interior architecture and furniture design 1: Space Furniture Connections)

Kursmodulbeskrivning IAK117 del 1 Rum och sammansättning.pdf

Kursmodulbeskrivning IAK117 del 2 Sammansättning och möbel_ Plankan.pdf

Kurskod: IAK118
Kursnamn: Material och teknik 1: Material, konstruktion, detalj
(Material and Technologies 1: Material, construction, detail)

Kursmodulbeskrivning IAK118 Material och teknik 1_Intro till snickeriverkstaden.pdf

Kurskod: IAK119
Kursnamn: Representation och kommunikation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1
(Representation and communication 1: Drawing and descriptive geometry 1)

Kursbeskrivning IAK119 1 Repr och Komm 1 Ritteknik o deskriptiv geometri geometri 1.pdf

Kurskod IAK120
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 1: Interiörens historia 1
(History and critical thinking 1: Histories of interiors 1)

Kursbeskrivning IAK120 Hist o krit tänk 1 Interiörens historia 1.pdfIAK2 HT19


IAK1 VT20


Kurskod: IAK121
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 2: Interiör möbel atmosfär
(Interior architecture and furniture design 1: Interiors furnitures atmospheres)

Kursmodulbeskrivning IAK121 Interiör möbel atmosfär_delmoment 2 Möbel.pdf

Kursmodulbeskrivning IAK121 Interiör möbel atmosfär_delmoment 1 Interiör.pdf

Kurskod: IAK122
Kursnamn: Material och teknik 2: Rum ljus färg
(Materials and Technologies 2: Space light colour)

Kursbeskrivning IAK122 Mat o Tek 2 Rum ljus färg.pdf

Kurskod: IAK123
Kursnamn: Representation och kommunikation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 2
(Representation and communication 1: Drawing and descriptive geometry 2)

Kursbeskrivning IAK123 Ritteknik och deskriptiv geometri 2.pdf

Kurskod: IAK124
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 2: Interiörens historia 2
(Histories and critical thinking: Histories of interiors 2)

 Kursbeskrivning IAK124 Hist o krit tänk 4 Interiörens historia 2.pdf


IAK2 HT19


Kurskod: IAK216
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 3: Boende arbete lek
(Interior architecture and furniture design 3 Living working playing)

Kursmodulbeskrivning IAK216 modul Aktivitet och rum.pdf

Kursmodulbeskrivning IAK216 modul Aktivitet och möbel.pdf

Kurskod: IAK217
Kursnamn: Material och teknik 3: Material och processer
(Materials and technologies 3: Materials and processes)

Se föregående kursmodulbeskrivning för projektet Tåg natt och dag

Kurskod: IAK218
Kursnamn: Representation och kommunikation 3: Instruktion och fabrikation
(Representation and communication 3: Instruction and fabrication)

Kursbeskrivning IAK218 Repr och Komm 3 Instruktion och fabrikation.pdf

Kurskod: IAK219
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 3: Interiörers teori
(Histories and critical thinking 3: Theory of interiors)

Se tidigare kursmodulbeskrivning för IAK216 modul 2 Tåg natt och dag


IAK2 VT20


Kurskod: IAK220
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 4: Offentliga miljöer
(Interior architecture and furniture design 4: Public environments)

Course description_IAK220_module Public environments.pdf

Course description_IAK220_module Furniture in public environments.pdf

Kurskod: IAK221
Kursnamn: Material och teknik 4: Rum och miljöer
(Materials and technologies 4: Space and environments)

Kursbeskrivning IAK221 Mat o tek 4_Rum o miljöer kursdel Akustisk design.pdf

Kursbeskrivning IAK221 Mat o tek 4_Rum o miljöer kursdel 2.pdf

Kurskod: IAK222
Kursnamn: Representation och kommunikation 1: Visualisation
(Representation and communication 1: Visualisation)

Coursedeskription IAK222 Repr and comm 4_Vizualisation.pdf

Kurskod: IAK223
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 4: Perspektiv på forskning
(Histories and critical thinking 4: Perspectives on research)

Kursbeskrivning IAK223 Perspektiv på forskning.pdf

 


IAK3 HT19


Kurskod: IAK315
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 5: Interiör och samhälle
(Interior achitecture and furniture design 5: Interiors and society)

Kursmodulbeskrivning IAK315 delmoment 1 Interiör och samhälle samt 2 Möbel och samhälle.pdf

Kursmodulbeskrivning IAK315 delmoment 3 In depth study_Interior and society.pdf

Kursmodulbeskrivning IAK315 delmoment 3 In depth study_Furniture and society.pdf

Kurskod: IAK316
Kursnamn: Material och teknik 3: Prototyper och produktion
(Materials and technologies 3: Prototypes and production)

Kursbeskrivning IAK316 Mat o tek 3 Prototyper och produktion.pdf

Kurskod: IAK317
Kursnamn: Representation och kommunikation 5: Tid och process
(Representation and communication 5: Time and process)

Kursbeskrivning IAK317 Repr och Komm 5 Tid och process.pdf

Kurskod: IAK318
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 5: Retorik
(History and critical thinking 5: Rhetoric)

Kursbeskrivning IAK318 Hist och krit tänk 5 Retorik.pdf


IAK3 VT20


Kurskod: IAK320
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 6: Examensarbete
(Interior architecture and furniture design 6: Graduation project)

Kursbeskrivning IAK320 Delmoment 1_ Gestaltningsundersökning.pdf

IAK320 Kursbeskrivning Delmoment 2 _ Utveckling och implementering.pdf

 

Info till studenter: Kurs- och modulbeskrivningar för IAK1, IAK2 och IAK3 finns publicerade i Canvas under respektive kurs/modul.

Info to students: You can find course- and module descriptions for IAK1, IAK2 and IAK3 published in Canvas under respective course/module.

 

Var god ta kontakt med utbildningsadministratör Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, om du vill få tag i en specifik kurs-/modulbeskrivning som inte är publicerad i Canvas/ alt du inte är student.

Please contact educational administrator Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, if you want to get hold of a specific course-/module description that isn´t published in Canvas/alt if you not are a student.

Uppdaterad: 4 september 2019
Sidansvarig: Anna Andreasson