HT18

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA)
Kandidatprogrammet
GrundnivåÅk: IAK1Kurskod: IAK117
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 1: Hp: 15 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Rum + Sammansättning
Rum och sammansättning.pdf
Provkod: 1002
Hp: 10 hp
Examinator: Einar Rodhe

Modulbeskrivning: Sammansättning + Möbel
Provkod: 1003
Hp: 5 hp
Examinator: Jonas Osslund

Kurskod: IAK118
Kursnamn: Material och teknik 1: Material, konstruktion, detalj
Hp: 5 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK119
Kursnamn: Representation och kommunikation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1
Ritteknik och deskriptiv geometri.pdf
Hp: 5 hp
Examinator: Karin Landberg

Kurskod: IAK120
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 1: Interiörens historia 1
Hp: 1,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo


Åk: IAK2


 

Kurskod: IAK216
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 3: Boende arbete lek
Hp: 15 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Aktivitet + Rum
Provkod: 2002
Hp: 9 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Aktivitet + Möbel
Provkod: 2003
Hp: 6 hp
Examinator: Jonas Osslund

Kurskod: IAK217
Kursnamn: Material och teknik 3: Material och processer
Material och Teknik.pdf
Hp: 5 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK218
Kursnamn: Representation och kommunikation 3: Instruktion och fabrikation 
Hp: 5 hp
Examinator: Karin Landberg

Kurskod: IA219
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 3: Interiörers teori
Hp: 2,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo


Åk: IAK3


Kurskod: IAK315
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 5: Interiör och samhälle
/ Interior architecture and furniture design 5: Interiors society
Hp: 22,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Interiör och samhälle/Interior and society
Interior and society.pdf
Provkod: 1000
Hp: 5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Möbel och samhälle/ Furniture and society
Provkod: 1001
Hp: 5 hp
Examinator: Jonas Osslund

Modulbeskrivning: Fördjupning/ In-depth study
Provkod: 1002
Hp: 12,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Kurskod: IAK316
Kursnamn: Material och Teknik 3: Prototyper och produktion
/ Materials and technologies 3: Prototypes and production
Hp: 3 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK317
Kursnamn: Representation och kommunikation 5: Tid och process
/Representation and communication 5: Time and process
Hp: 3 hp
Examinator: Karin Landberg

Kurskod: IAK318
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 5: Retorik
/Histories and critical thinking 5: Rhetoric
Hp: 1,5 hp
Examinator: Sergio Monterio Bravo

Uppdaterad: 13 september 2018
Sidansvarig: Anna Andreasson