HT17

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå


Åk: IAK1Kurskod: IAK117
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 1: Rum möbel sammansättning.pdf
Hp: 15 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Rum + Sammansättning
Provkod: 1002
Hp: 10 hp
Examinator: Einar Rodhe

Modulbeskrivning: Sammansättning + Möbel
Plankan.pdf
Provkod: 1003
Hp: 5 hp
Examinator: Jonas Osslund

Kurskod: IAK118
Kursnamn: Material och teknik 1: Material, konstruktion, detalj
Material och Teknik 1_Introverkstaden.pdf
Material och teknik 1_Material konstruktion detalj.pdf
Hp: 5 hp
Examinator: Jonas Osslund


Kurskod: IAK119
Kursnamn: Representation och kommunikation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1
Representation och kommunikation 1 Ritteknik och deskriptiv geometri 1.pdf

Hp: 5 hp
Examinator: Einar Rodhe

Kurskod: IAK120
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 1: Interiörens historia 1
Hp: 1,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

---------------------------
DIV001 Konst-, design- och konsthanverkshistoria 1
Konsthantverkshistoria I Kursbeskrivning del 1.pdf
Konsthantverkshistoria I Schema del 1.pdf
Provkod: 1000
Hp: 3,5 hp
Examinator: Sara Kristoffersson
----------------------------

Totalt IAK1 H17: 30 hp 


Åk: IAK2


 

Kurskod: IAK216
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 3: Boende arbete lek
Hp: 15 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Aktivitet + Rum - Aktivitet Rum.pdf
Provkod: 2002
Hp: 9 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Aktivitet + Möbel - Aktivitet Möbel.pdf
Provkod: 2003
Hp: 6 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK217
Kursnamn: Material och teknik 3: Material och processer - Material och processer.pdf
Hp: 5 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK218
Kursnamn: Representation och kommunikation 3: Instruktion och fabrikation 
Representation och kommunikation 3_Instruktion och fabrikation.pdf
Hp: 5 hp
Examinator: Einar Rodhe

Kurskod: IA219
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 3: Interiörers teori
Interiörers teori och historia_Att skriva Essä.pdf
Hp: 2,5 hp
Examinator: Pernilla Glaser

---------------------------
DIV002 Konst-, design- och konsthanverkshistoria 2
Konsthantverkshistoria II Kursbeskrivning del 1 och schema 17-18.pdf
Provkod: 1000
Hp: 2,5 hp
Examinator: Christina Zetterlund
----------------------------

Totalt IAK2 H17: 30 hp


Åk: IAK3


Kurskod: IAK315
Kursnamn: Inredningsarkitektur och möbeldesign 5: Interiör och samhälle
Hp: 22,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Interiör och samhälle
Provkod: 1000
Hp: 5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Modulbeskrivning: Möbel och samhälle
Möbel och samhälle.pdf
Furniture and society.pdf
Provkod: 1001
Hp: 5 hp
Examinator: Jonas Osslund

Modulbeskrivning: Fördjupning
Provkod: 1002
Hp: 12,5 hp
Examinator: Sergio Montero Bravo

Kurskod: IAK316
Kursnamn: Material och Teknik 3: Prototyper och produktion
Hp: 3 hp
Examinator: Simon Anund

Kurskod: IAK317
Kursnamn: Representation och kommunikation 5: Tid och process
Hp: 3 hp
Examinator: Einar Rodhe

Kurskod: IAK318
Kursnamn: Historia och kritiskt tänkande 5 Retorik.pdf
Hp: 1,5 hp
Examinator: Pernilla Glaser
----------------------------

Totalt IAK3 H17: 30 hp 

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 18 september 2017
Sidansvarig: Anna Andreasson