V17

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogram
Grundnivå  

IA-K1
   
Kurskod: IAK121
Kurs: Inredningsarkitektur och möbeldesign 2: Interiör möbel atmosfär, 15 hp
Examinator Simon Anund
   
Kursens indelning i delar:
Provkod: Studieanvisningar för delkurser:
2000  
2001  Möbel_kursbeskrivning och schema.pdf
   

   
Kurskod: IAK122
Kursplan: Material och teknik 2 Rum Ljus Färg 5 hp.pdf
Kursbeskrivning och schema: Material och Teknik 2 Rum ljus färg, kursbeskrivning och schema.pdf
Examinator: Se kursbeskrivning
 

   
Kurskod: IAK123
Kursplan: Representation och kommunikation 2, Ritteknik och deskriptiv geometri 2, 5 hp.pdf
Kursbeskrivning och schema: Representation och kommunikation 2, Ritteknik och deskriptiv geometri 2, kursbeskrivning och schema.pdf
Kursansvarig:  Veronica Skeppe
 

   
Kurskod: IAK124
Kurs: Historia och kritiskt tänkande 2, Interiörens historia 1,5hp.pdf
Kursbeskrivning: Historia och kritiskt tänkande del 2, interiör- och möbelhistoria.pdf
Kursansvarig:  Sara Kristoffersson
   

 


 
   
Kurskod: DIV001
Kurs: Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1 
Kursansvarig: Christina Zetterlund
   
   
   
IA-K2
   
Kurskod: IAK220
Kursplan: Inredningsarkitektur och möbeldesign 4 Offentliga miljöer 17 hp.pdf
Examinator: Se kursbeskrivningar
   
Kursens indelning i delar:
Provkod: Kursbeskrivningar, studieanvisningar m.m:
2000  Offentliga miljöer, 12 hp, kursbeskrivning och schema.pdf
   
 2001  Möbler i offentlig miljö, 5 hp
   

   
Kurskod: IAK221
Kursplan: Material och Teknik Miljö 4 Rum och miljöer 5 hp.pdf
Kursbeskrivning: Material och teknik 4 Rum och miljöer 5 hp, kursbeskrivning.pdf
Schema: Schema v 3, 7, 8, 10,15 och 20.pdf
Examinator: Se kursbeskrivning
   
   

   
Kurskod: IAK222
Kurs:  
Kursbeskrivning: Representation och kommunikation 4 Visualisering.pdf
Examinator:  
   

 


   
Kurskod:  
Kurs:

 

Kursbeskrivning:  
Examinator:  
   

   
Kurskod: DIV002
Kurs: Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2
Kursansvarig: Håkan Nilsson
   
   
   
IA-K3
   
Kurskod:  IAK320
Kursplan: Inredningsarkitektur och Möbeldesign 6 Examensarbete 27 hp.pdf
Kursbeskrivning: Inredningsarkitektur och Möbeldesign 6, Examensarbete.pdf
Examinator:  Sergio Montero Bravo
   
Kursens indelning i delar/moduler:
Provkod: Delmoment:
2000 Gestaltningsundersökning 4,5 hp
2001 Utveckling och implementering, 18 hp
2002 Utställning, reflektion och utsikter, 4,5 hp
   

   
Kurskod: IAK319
Kursplan: Historia och kritiskt tänkande 6, Reflektion i text 3hp.pdf
Kursbeskrivning: Historia och Kritisk Tänkande 6 Reflektion i Text, kursbeskrivning och schema.pdf
Examinator: Sergio Montero Bravo
   

Uppdaterad: 24 oktober 2014
Sidansvarig: Ayda Lund