H16

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogram
Grundnivå  

IA-K1
     
Kurskod: IAK117  
Kurs: Inredningsarkitektur och möbeldesign 1: Rum möbel sammansättning, 15 hp 
Examinator Anna Odlinge  
     
Kursens indelning i delar:
Provkod: Studieanvisningar för delkurser: Delkursansvariga:
1000 Rum + sammansättning, 10 hp Simon Anund
  Kursbeskrivning saknas
   
1001 Sammansättning + möbel, 5 hp Jonas Osslund
  Kursbeskrivning saknas
     

     
Kurskod: IAK118  
Kurs:  Material och Teknik 1: Material, konstruktion, detalj, 5 hp  
Kursbeskrivning: Material och Teknik 1, Material, konstruktion, detalj, 5 hp.pdf
Schema: Schema v. 37-39.pdf  
Examinator: Jonas Osslund  
   

     
Kurskod: IAK119   
Kurs: Representation och Ritteknik 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1, 5 hp 
Kursbeskrivning: Representation och kommunikation 1, Ritteknik och deskriptiv geometri 1, 5 hp.pdf 
Kursansvarig:  Veronica Bröderman Skeppe  
   

     
Kurskod: IAK120  
Kurs: Historia och kritiskt tänkande 1: Interiörens historia 1, 1,5 hp 
Studieanvisningar: Historia och kritiskt tänkande 1, Interiörens historia 1, studieanvisningar.pdf 
Kursansvarig:  Anna Odlinge  
     


 
     
Kurskod: DIV001  
Kurs: Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1 
Kursansvarig: Christina Zetterlund  
     
     
     
IA-K2
     
Kurskod: IAK216  
Kurs: Inredningsarkitektur och möbeldesign 3: Boende arbete lek, 15 hp
Examinator: Simon Anund  
     
Kursens indelning i delar:
Provkod: Studieanvisningar för delkurser: Delkursansvariga:
1000 Delkursbeskrivning, Aktivitet och lek, 9 hp.pdf Sergio Montero Bravo
     
1001 Delkursbeskrivning, Aktivitet och Möbel, 6 hp.pdf Simon Anund
     

     
Kurskod: IAK217  
Kurs: Material och Teknik 3: Material och processer, 5 hp
Kursbeskrivning: Material och teknik 3, material och processer 5 hp.pdf 
Examinator: Simon Anund  
     

     
Kurskod: IAK218  
Kurs: Representation och kommunikation 3; Instruktion och fabrikation, 5 hp
Kursbeskrivning: Representation och kommunikation 3, Instruktion och fabrikation, 5 hp.pdf
Examinator: Veronica Bröderman Skeppe  
     


     
Kurskod: IAK219  
Kurs:

Historia och kritiskt tänkande 3: Interiörens teori, 2,5 hp

Kursbeskrivning: Historia och kritiskt tänkande 3 interiörers teori, 2,5 hp.pdf 
Examinator: Sergio Montero Bravo  
     

     
Kurskod: DIV002  
Kurs: Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2
Kursansvarig: Håkan Nilsson  
     
     
     
IA-K3
     
Kurskod:  IAK315  
Kurs: Inredningsarkitektur och möbeldesign 5: Interiör och samhälle, 22,5 hp (kursplan på svenska)
  Interior architecture and Furniture Design 5, Interiors and Socity 22,5 credits.pdf (course syllabus in English)
Examinator:  Sergio Montero Bravo  
     
Kursens indelning i delar/moduler:
Provkod: Studieanvisningar för delkurser: Examinator:
1000 Course module 1; Interiors and society, 5 credits.pdf (in English) Sergio Montero Bravo
     
1001 Course module 2, Furniture and society, 5 credits.pdf (in English) Jonas Osslund
  Schedule w. 40-43.pdf  
     
1002 Course module 3, Contextual investigations 12,5 credits.pdf (in English) Sergio Montero Bravo
   
     

     
Kurskod: IAK316  
Kurs: Material och teknik 3: Prototyper och produktion, 3 hp 
Kursbeskrivning:    
Examinator: Jonas Osslund  
     

     
Kurskod: IAK317  
Kurs: Representation och kommunikation 5: Tid och process, 3 hp  
Kursbeskrivning: Representation and Communication 5, Time and process, 3 credits.pdf (In English)
Examinator: Veronica Bröderman Skeppe  
     

     
Kurskod:  IAK318   
Kurs: Historia och kritiskt tänkande 5: Retorik, 1,5 hp 
Kursbeskrivning: Historia och kritiskt tänkande 5 Retorik.pdf 
Examinator: Sergio Montero Bravo  

Uppdaterad: 24 oktober 2014
Sidansvarig: Ayda Lund