V16

Inredningsarkitektur och möbeldesign
Kandidatprogram
Grundnivå  

IA-K1
       
Kurskod: 
IAK116
 
 
Kursplan:
Rum Möbel Färg Ljus 2, 26,5 hp

 Kursen innehåller block:

Block K1.6 äger rum i 8-12 och ger 13 hp.


 

Provkod: Provmoment: Hp: Examinator/Medverkande lärare: 
     
  Block K1.6:    Examinator: Jonas Osslund
  Beskrivning Block K1.6, 13 hp, VT16.pdf
   
       
  Innehåll:   Övriga medverkande lärare:
1005 Perception/Färg, ljus och rum 1: 6 hp Anders Winell,  Sahn Gnista
 

Schema Färggestaltning 1, v. 5, VT16.pdf

   
       
1006 Möbeldesign 1 7 hp  
       

 
1007 Rumsgestaltning 2: 6,5 hp Examinator: Sergio Montero Bravo
  Information saknas.    
       

    
       
1008 Litet bygge: 7 hp Examinator: Sergio Montero Bravo
  Information saknas    

    
Totalt IAK116:
26,5 hp
       
       
       
       
DKT001 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1  3,5 hp Examinator: Sara Kristoffersson

    
 Totalt IA-K1, V16:
30 hp
       
       
       
       
       
IA-K2
       
Kurskod:
IAK215
 
 
Kursplan:
Rum Möbel Färg Ljus 4, 29 hp 

 Kursen innehåller block:

Block K2.7 och K2.8 äger rum mellan v. 20-22 och ger 21,5 hp.


 

Provkod:  Provmoment:  Hp:  Examinatorer/Medverkande lärare:
       
2006 Kritiskt tänkande 2: 3 hp Sara Kristoffersson
  Information saknas    

   
       
2007 Valbar kurs: 4,5 hp Kurserna ges av Institutionen för Konst. Kontakta utbildningsadministratör Helena Höök för mer information.
       

     
  Block K2.7 och K2.8:   Åsa Conradsson
  Beskrivning Block K2.7 och K2.8, VT16.pdf     
  Översiktsschema v. 8-12, VT16.pdf    
  Schema och uppgifter Fas 1 Intro v 8, VT16.pdf    
  Schema och uppgifter Fas 2 Programkoncept v. 11-12, VT16.pdf    
       
       
  Innehåll:   Övriga medverkande lärare: 
2008 Möbel 2, vt 1,5 hp  Se beskrivning
2009 Färg, Ljus, Rum 7,5 hp  Se beskrivning
2010 Inredningsprojekt i offentlig miljö  11 hp  Se beskrivning
2011 Representation och ritteknik 3 1,5 hp  Se beskrivning

   
    Totalt IAK215:
29 hp
 
 
 
 
DKT004 -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2  1 hp  

    
  Totalt IA-K2, V16:
30hp 
       
       
       
       
       
IA-K3    
       
Kurskod:
IAK314
   
Kursplan:
Rum Möbel Färg Ljus 6, 30 hp

 Kursen innehåller block:

Block K3.4 äger rum mellan v. 3-19 och ger 24 hp.


 

Provkod: Provmoment: Hp: Examinatorer:
       
  Block K3.4:    
  Beskrivning Block 3,4, 24 hp, VT16.pdf     
       
  Innehåll i blocket:    
3007 Fördjupningsprojekt 6 hp Sergio Montero Bravo 
3008 Examensarbete 18 hp Ulrika Karlsson
       

       
3009 Utställning: 4,5 hp Sergio Montero Bravo
  Information saknas    

    
3010 -> Länk till Entreprenörskap 1,5 hp Sergio Montero Bravo

   
 Totalt IA-K3, V16:
30 hp 

Uppdaterad: 25 februari 2015
Sidansvarig: Ayda Lund