H15

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogram
Grundnivå  

IA-K1
       
Kurskod:
IAK115
 
 
Kursplan:
Rum Möbel Färg Ljus 1, 26,5 hp

 


Kursen innehåller block:

Block 1 äger rum v. 38-41 och ger totalt 7,5 hp
Block K1.2-4 äger rum v. 47-2 och ger totalt 16 hp


 

Provkod: Provmoment: Hp: Examinatorer:
       
  Block K1:    
1000 Träteknik: 7,5 hp Jonas Osslund
  Beskrivning Träteknik, HT15.pdf    
  Schema v. 38-41, HT15.pdf
   
       

 
  Block K1.2-4 :  
  Beskrivning Block K1.2-4, 16 hp, HT15.pdf      
       
  Innehåll i blocket:   Examinatorer:
1001 Representation- och ritteknik 1  7 hp Åsa Conradsson
1002 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2 
(Obs! Examineras v. 20, VT16) 
4 hp  Sara Kristoffersson
1003 Rumsgestaltning 1 5 hp  Anna Odlinge
 
   

1004 Idé, materialitet, gestaltning: 3 hp Anna Odlinge
   Information saknas    

Totalt IAK115:
26,5 hp
       
       
       
DKT001 -> Länk till Konst, design och konsthantverkshistoria 1 3,5 hp Sara Kristoffersson

Totalt IA-K1, H15:
30 hp
 
   
       
       
       
       
IA-K2
       
Kurskod: 
IAK213
   
Kursplan: 
Rum Möbel Färg Ljus 3, 27,5 hp

 


Kursen innehåller block:

Block K2.2 äger rum i mellan v. 40-51 och ger 18 hp.

 


 

Provkod: Provmoment: Hp:  Examinatorer:
       
2000  Möbel 2, ht: 3 hp  Åsa Conradsson
  Beskrivning Möbel 2 ht, 3 hp, HT15.pdf
   
       

 
  Block K2.2:    
  Beskrivning Block K2.2, 18 hp, HT15.pdf    
  Schema och program, v. 40-50, HT15.pdf    
       
  Innehåll i blocket:   Examinatorer:
2001 Rumsgestaltning, ht 7,5 hp Sergio Montero Bravo
2002 Aspekter 7,5 hp Sergio Montero Bravo
2003 Kritiskt tänkande 1 3 hp Sergio Montero Bravo
       

2004 Utställningsgestaltning: 3 hp Åsa Conradsson
   Information saknas    
       

2005 Representation- och ritteknik 2: 3,5 hp Åsa Conradsson
   Information saknas    

   
  Totalt IAK213:
27,5 hp
       
       
       
 DKT004 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 2,5 hp Johanna Rosenqvist
    
 Totalt IA-K2, H15: 
30 hp 
       
       
       
       
       
    
 IA-K3
 
 
   
Kurskod:
IAK313
   
Kursplan:
Rum Möbel Färg Ljus 5, 30 hp
   

 


Kursen innehåller block:

Block K3.1 äger rum mellan v. 37-51 och ger 22,5 hp


   
Provkod: Provmoment: Hp: Examinatorer:
       
  Block K3.1 :    
  Beskrivning Block K3.1, 22,5 hp, HT15.pdf    
       
3000 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 5 4,5 hp Sergio Montero Bravo
3001 Praktik 6 hp Sergio Montero Bravo
3002 Rumsgestaltning 3 6 hp Sergio Montero Bravo
3003 Möbeldesign 2 6 hp Sergio Montero Bravo
       
       

 3004 Färggestaltning 3: 1,5 hp Sahn Gnista
  Beskrivning Färggestaltning 3, 1,5 hp, HT15.pdf    
       
  Colour design:    
  Colour design -Swedish colour culture for International use.pdf (exchange students)    
       

3005 Uppsats: 4,5 hp Sergio Montero Bravo
   Information saknas    
       

3006 -> Länk till Retorik 1,5 hp Loffe Palmgren
   (Detta provmoment examineras VT16)    
       

  Totalt IA-K3, H15:
30 hp 

Uppdaterad: 24 oktober 2014
Sidansvarig: Ayda Lund