V15

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå  


 

Åk:
IA-K1
 
Kurskod: 
IAK114
 
Kursnamn:
Rum Möbel Färg Ljus 2, 26,5 hp
 
                
Provkod: Provmoment: Hp
2001 Möbeldesign 1: 7 hp
  Beskrivning Möbeldesign 1, VT15.pdf  
  Schema v. 4-8.pdf  2002 Representations- och ritteknik 2: 4 hp
  Beskrivning och schema Photoshop v. 9.pdf  
  Schema Illustrator InDesign, v. 10.pdf  
  Beskrivning Teckning.pdf och Schema v. 11.pdf  2003 Beskrivning och schema Rumsgestaltning VT15, v. 12-15.pdf 7 hp2004 Litet bygge: 7 hp
  Beskrivning Litet bygge VT15.pdf  
  Schema Litet bygge v. 17-22.pdf  4000 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 2: 1,5 hp
  Beskrivning, Kritiskt tänkande och teori 1 och 2, gäller för HT14 o VT15.pdf  DKT001 -> Länk till konst, design och konsthantverkshistoria 1   3,5 hp  Totalt: 30 hp
     
Åk:
IA-K2 
 
Kurskod:
IAK211 
 
Kursnamn:
Rum Möbel Färg Ljus 4, 29 hp 
 
     
Provkod:  Provmoment:  Hp: 
1000 Kritiskt tänkande, vt 3 hp2000

Färg, ljus och rum: 

7,5 hp
 

Perception: Färg, Ljus, Rum: Ljus

 
 

Beskrivning och schema Färggestaltning 2 Interiör VT15, v. 12.pdf

  2100 Beskrivning Inredningsprojekt offentlig miljö, VT15.pdf  11 hp
  Schema v. 9-18.pdf  2200 Möbel 2, vt  1,5 hp 2300 Representations- och ritteknik, vt 1,5 hp
  Information saknas.  4000 Valbar kurs. 4,5 hp
   Information saknas.  DKT004 -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2   1 hp   Totalt: 30hp
     
Åk:
IA-K3
 
Kurskod:
IAK312
 
Kursnamn:
Rum Möbel Färg Ljus 6, 30 hp 
 
     
Provkod: Provmoment: Hp:
2000 Beskrivning Fördjupningsprojekt VT15.pdf 6 hp2100 Beskrivning och schema Kandidatexamensprojekt, VT15.pdf 18 hp
  Appendix Riktlinjer Kandidatexamensarbete, VT15.pdf  2200 Utställning 4,5 hp2300 -> Länk till Entreprenörskap 1,5 hp  Totalt: 30 hp

Uppdaterad: 25 februari 2015
Sidansvarig: Webmaster