H14

Inredningsarkitektur och Möbeldesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå  


 

Åk:
IA-K1
 
Kurskod:
IAK113
 
Kursnamn:
Rum Möbel Färg Ljus 1 (RMFL 1), 26,5 hp
 
                
Provkod Provmoment: Hp
1001 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1: 2,5 hp
  Beskrivning, Kritiskt tänkande och teori 1 och 2, gäller för HT14 o VT15.pdf  

1002

Rumsgestaltning 1:

4,5 hp
  Beskrivning Rumsgestaltning 1, HT14.pdf  
  Schema v. 38-40 (Rumsgestaltning 1).pdf  

1003

Representation- och ritteknik 1:

3 hp
  Beskrivning, Representation och ritteknik 1 (Rhino), HT14.pdf  
  Schema v. 41-42 (Representation och ritteknik 1 Rhino).pdf  

1000

Träteknik/Ritteknik:

7,5 hp
  Beskrivning, Trä- och ritteknik 1, HT14.pdf  
  Gruppindelning v. 43 (Trä- och ritteknik 1 samt Perception Färg Ljus Rum 1).pdf  
  Schema, grupp 1, v. 43-45 (Trä- och ritteknik 1).pdf  
  Schema, grupp 2, v. 47-49 (Trä- och ritteknik 1).pdf  
  Schema v. 50 (Plankan).pdf  
     

4000

Perception/Färg, Ljus och Rum 1:

6 hp
 

Beskrivning, Perception Färg-Ljus-Rum, HT14.pdf

Gruppindelning se ovan.

 
  Kursbeskrivning Färggestaltning; färgköket (2 grupper) saknas.  

3000

Idé-materialitet-gestaltning:

3 hp
    Beskrivning, Introduktionskurs i Allmänna Metallverkstan, HT14.pdf   
  Schema grupp 1, v. 3 (Allmänna metallverkstan).pdf  
  Schema grupp 2, v. 2 (Allmänna metallverkstan).pdf  
     
    Beskrivning, Skulpturala tekniker, HT14.pdf    
   Schema v. 2-3 (Skulpturala tekniker).pdf    DKT001  -> Länk till Konst, design och konsthantverkshistoria 1 3,5 hp   Totalt:  30 hp
     
Åk:
IA-K2
 
Kurskod: 
IAK212
 
Kursnamn: 
Rum Möbel Färg Ljus 3 (RMFL 3), 27,5 hp
 
     
Provkod: Provmoment: Hp: 
1000  Kritiskt tänkande, ht 3 hp 
  Information saknas  1100 Aspekter: 7,5 hp 
  Beskrivning, Aspekter, HT14.pdf  
  Program, Aspekter, HT14.pdf  
  Schema v. 37-43 (Aspekter).pdf  1200  Representations- och ritteknik, ht (Rhino): 3,5 hp 
  Beskrivning, Representation- och ritteknik 2, HT14.pdf  
  Schema v. 43-44 (Representation och ritteknik 2).pdf  1300 Möbel 2, ht: 3 hp
  Beskrivning, Möbel 2, HT14.pdf  1400 Rumsgestaltning 2 (Aspekter 2) 7,5 hp
  Beskrivning, Rumsgestaltning 2, HT14.pdf  
  Program och schema v. 47-51 (Rumsgestaltning 2).pdf  1500 Beskrivning och schema, Utställningsgestaltning, HT14.pdf 3DKT004 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 2,5 hp  Totalt: 30 hp
     
Åk:
IA-K3
 
Kurskod:
IAK311
 
Kursnamn:
Rum Möbel Färg Ljus 5 (RMFL 5), 30 hp
 
     
Provkod: Provmoment: Hp:
1000 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 5: 4,5 hp
  Information saknas.  1100 Praktik 6 hp
  Information saknas  1200 Beskrivning och schema, Rumsgestaltning 3, H14.pdf 6 hp1300 Möbeldesign 6 hp
  Information saknas  1400 Färggestaltning 3 1,5 hp
  Information saknas  1500 -> Länk till Retorik 1,5 hp1600 Uppsats 4,5 hp
   Information saknas     Totalt: 30 hp

Uppdaterad: 24 oktober 2014
Sidansvarig: Webmaster