Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.


Läsåret 2020-21

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2019-20

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2018-19

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2017-18

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogrammet Grundnivå