Gemensamma kurser

Varje student på kandidatprogrammet har - förutom ämneskurser inom sina program - även kurser som är gemensamma för alla:


Konst-, design-, och konsthantverkshistoria I

Åk 1 Kandidatprogram Grundnivå

Konst-, design-, och konsthantverkshistoria 2

Åk 2 Kandidatprogram Grundnivå

För mer information kontakta:

Utbildningsadministratörer
Ayda Lund
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Christian Fredriksson
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 14 januari 2016
Sidansvarig: Webmaster