Läsåret 2019-20

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå


Åk: IDK1
Kurskod: IDK115
Kursnamn: Introduktion med fokus på gestaltningsverktyg
(Introduction with focus on tools for gestalt)


IDK115_M1_MODULBESKRIVNING Intro till gestaltningsverktyg och material_ HT2019.pdf

IDK115_M2_MODULBESKRIVNING Intro till designämnet.pdf

IDK115_M3_MODULBESKRIVNING Intro till designprojekt.pdf

IDK115_M4_MODULBESKRIVNING Intro till visualisera och kommunicera.pdf

IDK115 o IDK215_MODULBESKRIVNING Kroki.pdf

IDK115_M4_MODULBESKRIVNING Virtuell 3D gestaltning.pdf

IDK115_M5_Modulbeskrivning Form 3D gestaltning.pdf

IDK115_M5_MODULBESKRIVNING Virtuell 3D gestaltning.pdf

IDK115_M5_MODULBESKRIVNING Perception färg och ljus.pdf

 


Åk: IDK1
Kurskod: IDK116
Kursnamn: Industridesign med fokus på projekt
(Industrial design with focus on project)


IDK116_M1_Modulbeskrivning_Open_Studio_Norm.pdf

IDK116_M2_MODULBESKRIVNING Virtuell 3D gestaltning, fortsättning.pdf

IDK116_M3_Kursbeskrivning ID intro skulpturstudion.pdf

IDK116_M3_MODULBESKRIVNING Projekt med fokus på material, prototyp och produktion _Armatur.pdf

IDK116_ M4_ MODULBESKRIVNING Projekt med fokus på hållbarhet.pdf


Åk: IDK2
Kurskod: IDK215
Kursnamn: Breddning av industridesign
(Broadening of Industrial design)


IDK215_M1_Module description Collab designing with KTH.pdf

IDK215_M1_MODULBESKRIVNING Inkluderande design.pdf

IDK115 o IDK215_MODULBESKRIVNING Kroki.pdf

IDK215_M3_ Kontextuell utforskning _TÅG NATT o DAG.pdf

IDK215_M4_MODULE DESCRIPTION Open Studio.pdfÅk: IDK2
Kurskod: IDK216
Kursnamn: Fördjupning av industridesign
(In-depth studies in industrial design)


IDK216_ M1_ MODULE DESCRIPTION_In-depth studies of design for sustainable development.pdf

IDK216_M2_MODULE_Description_Semiotics and Gestalt process.pdf

IDK216_M2_MODULE DESCRIPTION Open Studio Mobile rooms.pdf

IDK216_M3_MODULE DESCRIPTION_Designers professional contexts.pdf

 Åk: IDK3
Kurskod: IDK321
Kursnamn: Industridesign, utblick och förtrogenhet
(Industrial design, outlook and familiarity)

 

IDK321_M1_Module description Intership.pdf

IDK321_M2_MODULE DESCRIPTION In-Depth Studies in the Subject of Design.pdf

IDK321_M3_Module description_In Depth Design Project_ActionAndFailure.pdf

IDK321_M4 Module description Interdisciplinary collaboration.pdf

 Åk: IDK3
Kurskod: IDK322
Kursnamn: Industridesign, individuell fördjupning
(Industrial design, individual proficiency)

 


IDK322_M1_MODULE DESCRIPTION Individual Immersion.pdf

IDK322_M1_MODULE DESCRIPTION Individual Immersion.pdf

IDK322_M3_MODULE DESCRIPTION Professional Development 2.pdf

 

Var god ta kontakt med utbildningsadministratör Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, om du vill få tag i en specifik kurs-/modulbeskrivning som inte är publicerad i Canvas/ alt du inte är student.

Please contact educational administrator Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, if you want to get hold of a specific course-/module description that isn´t published in Canvas/alt if you not are a student.

Uppdaterad: 2 september 2019
Sidansvarig: Anna Andreasson