Läsåret 2018-19

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå  


Åk: IDK1
Kurskod: IDK113
Kursnamn: Introduktion till Industridesign - 26,5 hp


 

Modulbeskrivning: Modul 1: Introduktion till Materialisera
Intro till Materialisera.pdf
Provkod: 1008
Hp: 5 hp
Examinator: Liisa Widstrand

Modulbeskrivning: Modul 2: Introduktion till designämnet
Provkod: 1009
Hp: 3,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 3: Introduktion till designprojekt
Provkod: 1010
Hp: 4,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 4: Introduktion till visualisera och presentera
Provkod: 1011
Hp: 5 hp
Examinator: Axel Undall

Modulbeskrivning: Modul 5: Introduktion till konstnärlig gestaltning
Provkod: 1012
Hp: 8,5 hp
Examinator: Jonas Ahnmé


Åk: IDK2
Kurskod: IDK215
Kursnamn: Breddning av Industridesign/ Broadening of Industrial design - 27,5 hp 


Modulbeskrivning: Modul 1: Industridesign i samverkan, och design med fokus på hållbar utveckling/ Industrial design in collaboration, and design with a focus on sustainable development
Provkod: 2000
Hp: 12 hp
Examinator: Jenny Althoff

Modulbeskrivning: Modul 2: Visualisera och kommunicera, breddning/ Visualization and communication, broadening
Provkod: 2001
Hp: 4,5 hp
Examinator: Liisa Widstrand

Modulbeskrivning: Modul 3: Kontextuell utforskning/ Contextual exploration
Provkod: 2002
Hp: 8 hp
Examinator: Jonas Ahnmé

Modulbeskrivning: Modul 4: Design och gestaltning med konstnärligt fokus, breddning/ Design and gestalt process with an artistic focus, broadening:
Open Studio film.pdf
Provkod: 2003
Hp: 3 hp
Examinator: Magnus Lindfors


Åk: IDK3
Kurskod: IDK321

Kursnamn: Industridesign, utblick och förtrogenhet - 30 hp


 

Modulbeskrivning: Modul 1: Praktik/ Internship
Internship.pdf
Provkod: 3009
Hp: 6 hp
Examinator: Cheryl Akner-Koler

Modulbeskrivning: Modul 2: Fördjupning i designämnet/ In-depth studies of the subject of design
Provkod: 3010
Hp: 2,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 3: Designprojekt, fördjupning/ In-depth design project
Provkod: 3011
Hp: 12 hp
Examinator: Jonas Ahnmé

Modulbeskrivning: Modul 4: Interdisciplinär samverkan/ Interdisciplinary collaboration
Provkod: 3012
Hp: 8 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 5: Professionell utveckling 1/ Professional development 1
Provkod: 3013
Hp: 1,5 hp
Examinator: Cheryl Akner-Koler


För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 8 augusti 2018
Sidansvarig: Webmaster