VT18

Industridesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå


Åk: IDK2
Kurskod: IDK216
Kursnamn: Fördjupning av industridesign, 29 hp


Modulbeskrivning: Modul 2: Konstnärlig gestaltning, fördjupning

Provkod: 1005
Hp: 11 hp
Examinator: Loove Broms


  

Åk: IDK3
Kurskod: IDK322
Kursnamn: Industridesign, Individuell fördjupning, 30 hp


 

Modulbeskrivning: Modul 3: Professionell utveckling 2
Professionell development 2.pdf
Provkod: 3007
Hp: 1,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors


För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 24 januari 2018
Sidansvarig: Webmaster