HT17

Industridesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå


Åk: IDK1
Kurskod: IDK113
Kursnamn: Introduktion till Industridesign - 26,5 hp


Modulbeskrivning: Modul 1: Introduktion till Materialisera
Provkod: 1008
Hp: 5 hp
Examinator: Axel Undall

Modulbeskrivning: Modul 2: Introduktion till designämnet
Introduktion till designämnet och designprojekt.pdf
Provkod: 1009
Hp: 3,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 3: Introduktion till designprojekt
Introduktion till designämnet och designprojekt.pdf
Provkod: 1010
Hp: 4,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 4: Introduktion till visualisera och presentera
Illustrator och Grafisk Design.pdf
Provkod: 1011
Hp: 5 hp
Examinator: Axel Undall

Modulbeskrivning: Modul 5: Introduktion till konstnärlig gestaltning
Perception.pdf
Provkod: 1012
Hp: 8,5 hp
Examinator: Jonas Ahnmé
---------------------------
DIV001 Konst-, design- och konsthanverkshistoria 1
Konsthantverkshistoria I Kursbeskrivning del 1.pdf
Konsthantverkshistoria I Schema del 1.pdf

Provkod: 1000
Hp: 3,5 hp
Examinator: Sara Kristoffersson
----------------------------

Totalt IDK1 H17: 30 hp


Åk: IDK2
Kurskod: IDK215
Kursnamn: Breddning av Industridesign - 27,5 hp 


Modulbeskrivning: Modul 1: Industridesign i samverkan, och design med fokus på hållbar utveckling
Inkluderande design.pdf
Provkod: 2000
Hp: 12 hp
Examinator: Axel Undall

Modulbeskrivning: Modul 2: Visualisera och kommunicera, breddning
In-Depth Studies in the Subject of Design.pdf
Provkod: 2001
Hp: 4,5 hp
Examinator: Jonas Ahnmé

Modulbeskrivning: Modul 3: Kontextuell utforskning
Kontextuell utforskning MIGRATION.pdf
Provkod: 2002
Hp: 8 hp
Examinator: Jonas Ahnmé

Modulbeskrivning: Modul 4: Design och gestaltning med konstnärligt fokus, breddning:
Open Studio.pdf
Provkod: 2003
Hp: 3 hp
Examinator: Magnus Lindfors

---------------------------
DIV002 Konst-, design- och konsthanverkshistoria 2
Konsthantverkshistoria II Kursbeskrivning del 1 och schema 17-18.pdf
Provkod: 1000
Hp: 2,5 hp
Examinator: Christina Zetterlund
----------------------------

Totalt IDK2 H17: 30 hp


Åk: IDK3
Kurskod: IDK321
Kursnamn: Industridesign, utblick och förtrogenhet - 30 hp


Modulbeskrivning: Modul 1: Praktik
Praktik.pdf

Provkod: 3009
Hp: 6 hp
Examinator: Cheryl Akner-Koler

Modulbeskrivning: Modul 2: Fördjupning i designämnet
Provkod: 3010
Hp: 2,5 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 3: Designprojekt, fördjupning
In Depth Design Project_ActionAndFailure.pdf
Provkod: 3011
Hp: 12 hp
Examinator: Jonas Ahnmé

Modulbeskrivning: Modul 4: Interdisciplinär samverkan.pdf
Provkod: 3012
Hp: 8 hp
Examinator: Magnus Lindfors

Modulbeskrivning: Modul 5: Professionell utveckling 1
Provkod: 3013
Hp: 1,5 hp
Examinator: Cheryl Akner-Koler

----------------------------

Totalt IDK3 H17: 30 hp

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 18 september 2017
Sidansvarig: Anna Andreasson