H16

Industridesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå  

ID-K1 
 
 
 
 
Kurskod: 
IDK113
                     
 
Kursnamn:
Introduktion till Industridesign 26,5 hp
       

                                                                                                                                              
Provkod: Modulbeskrivning: Hp:         Examinator: 
1000 Modul 1: Introduktion till Materialisera.pdf 5 hp Gunnar Söder och Axel Undall
 


Innehåll:
- Beskrivning, introduktion i träbearbetning.pdf
- Beskrivning, introduktion metall.pdf
- Schema, intro trä och metall, v. 44.pdf

   
       
       
 

1001 Modul 2: Introduktion till designämnet 3,5 hp Axel Undall
1002  Modul 3: Introduktion till designprojekt   4,5 hp  Axel Undall
  Modulbeskrivning, introduktion till designämnet och designprojekt, 8 hp.pdf    
       


1003 Modul 4: Introduktion till visualisera och presentera 5 hp Axel Undall och Cheryl Akner-Koler
  Modulbeskrivning, skissteknik, v 51.pdf    
       
       

1004 Modul 5: Introduktion till konstnärlig gestaltning: 8,5 hp Axel Undall
       
  Innehåll:    
  - Form 3D gestaltning, formlära, estetiska principer 2 hp.pdf    
  - Perception, 4,5 hp.pdf    
  - Form 3D-gestaltning, virtuell v. 47-48.pdf    
       
       

Totalt IDK112:
26,5 hp  
       
       
       
DIV001 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1  3,5 hp Christina Zetterlund
       

 
  
Totalt ID-K1, H16:
30 hp 
       
       
       
       
       
       
 ID-K2   
 
 
 
 
Kurskod:
IDK215 
 
 
Kursnamn:
Breddning av industridesign, 27,5 hp
 

Provkod:  Modulbeskrivning:  Hp:  Examinator:
2000 Modul 1: Industridesign i samverkan, och design med fokus på hållbar utveckling  12 hp  Magnus Lindfors 
       
  Innehåll:    
  Inkluderande design.pdf    
       

2001 Modul 2: Visualisera och kommunicera, breddning  4,5 hp   Jonas Ahnmé 
 

 

   
 

Innehåll i modul 2:
- Modulbeskrivning, Visualisera och kommunicera, skissteknik.pdf

   
  - Modulbeskrivning, Visualisera och kommunicera, Semiotics and gestalt process.pdf    
       

2002 Modul 3: Kontextuell utforskning, Mobil omvårdnad.pdf 8 hp  Jonas Ahnmé 
       

2003  Modul 4: Design och gestaltning med konstnärligt fokus, breddning.pdf 3 hp  Magnus Lindfors 
       

    
Totalt IDK215:
27,5 hp
       
       
       
DIV002 -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2  2,5 hp  Håkan Nilsson
 
   
Totalt ID-K2, H16:
30hp 
       
       
       
       
       
ID-K3
       
Kurskod:
IDK321
   
Kursnamn:
Industridesign, utblick och förtrogenhet, 30 hp 
   

Provkod: Modulbeskrivning: Hp: Examinator:

3000

Modul 1: Praktik 6 hp Cheryl Akner-Koler

 

     

3001 

Modul 2: Fördjupning i designämnet (In-depth studies in the subject of design).pdf 2,5 hp Magnus Lindfors
       

3002 Modul 3: Design project, in-depth.pdf 12 hp Magnus Lindfors
       

3003  Modul 4: Interdisciplinär samverkan.pdf

8 hp 

Magnus Lindfors
   

 

 

3004 Modul 5: Professionell utveckling 1  1,5 hp  Magnus Lindfors
       

Totalt ID-K3, H16:
30 hp 

Uppdaterad: 26 augusti 2016
Sidansvarig: Webmaster