V16

Industridesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå        

ID-K1 
 
 
 
 
Kurskod: 
IDK112
 
 
Kursnamn:
Industridesigns grunder, 26,5 hp
       

Provkod: Provmoment: Hp Examinator: 
1000 Kreativ materialisering, grund: 10 hp Axel Undall
  Kursbeskrivning saknas    
       
  Ytterligare studieanvisningar   Övriga medverkande lärare:
  v. 3+13 Materialisera 2D, fotografering och färgsättning   Axel Undall
  Beskrivning, Materialisera 2D-fotografi.pdf    

    
2000 Visualisera och kommunicera, fortsättning: 8,5 hp Axel Undall
  Kursbeskrivning saknas    

    
       
3000 Design och gestaltning med konstnärligt fokus, fortsättning: 8 hp Axel Undall
  Kursbeskrivning saknas    

Totalt IDK112:
26,5 hp  
       
       
       
       
DKT001 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1  3,5 hp Sara Kristoffersson

 
  
Totalt ID-K1, V16:
30 hp 
       
       
       
       
       
       
 ID-K2   
       
Kurskod:
IDK214
 
 
Kursnamn:
Fördjupning av Industridesign, 29 hp 
 

Provkod:  Provmoment:  Hp:  Examinator:
       
1000 Beskrivning, Fördjupning av design fö hållbar utveckling 7,5 hp, V16.pdf 7,5 hp Magnus Lindfors

    
2000 Konstnärlig gestaltning, fördjupning: 11 hp Magnus Lindfors
 

Kursbeskrivning saknas

   
 

 

   
 

Ytterligare studieanvisningar:

  Övriga medverkande lärare:  
  Beskrivning Semiotik och 3-D gestaltning, V16.pdf (på engelska)   Cheryl Akner-Koler samt Jonas Lundin

3000 Beskrivning, Designerns omvärld och marknad 8 hp, V16.pdf 8 hp Magnus Lindfors
 

 

   

    
4000 Föreläsningar, presentationer och seminarier: 2,5 hp Magnus Lindfors
 

Se kursplan

   

    
Totalt IDK214:
29 hp
       
       
       
       
DKT004 -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2  1 hp  Examinator: Se länk.
 
   
Totalt ID-K2, V16:
30hp 
       
       
       
       
       
ID-K3
       
Kurskod:
IDK320
   
Kursnamn:
Industridesign, individuell fördjupning, 30 hp 
   

       
Provkod: Provmoment: Hp: Examinator:
       
INDI Beskrivning Individuell fördjupning, 2,5 hp, V16.pdf 2,5 hp Jonas Ahnmé och Magnus Lindfors

EXAM Examensarbete: 25 hp Jonas Ahnmé
  Beskrivning Examensarbete 25 hp.pdf    
  Description Degree project 25 credits.pdf    

PROF Course module description, Professional development 1,5 credits, VT16.pdf 1,5 hp Jonas Ahnmé
 

 

   

FÖRE Föreläsningar, presentationer och seminarier: 1 hp Jonas Ahnmé
 

Se kursplan

   
       
Totalt ID-K3, V16: 30 hp 

Uppdaterad: 25 februari 2015
Sidansvarig: Webmaster