H15

Industridesign
Kandidatprogrammet
Grundnivå  

ID-K1 
                                                                                     
 
 
Kurskod:
IDK111
 
 
Kursplan:
Introduktion till Industridesign, 26,5 hp  
                                                                

 

Provkod

Provmoment:

Hp        

Examinator:

1000 Beskrivning, Introduktion till Materialisera 3,5 hp, H15.pdf 3,5 hp Cheryl Akner-Koler

       
PROJ Introduktion till designprojekt 4,5 hp Cheryl Akner-Koler
DESI Introduktion till designämnet 3,5 hp  
  Beskrivning, Introduktion till designämnet 3,5 hp samt Introduktion till designprojekt 4,5 hp, H15.pdf    

       
2000 Introduktion till konstnärlig gestaltning: 8,5 hp Cheryl Akner-Koler
       
  Studieanvisningar:   Övriga medverkande lärare:
  v. 40-42 Perception/Färg, Ljus, Rum   Anders Winell 
  Beskrivning, Perception Färg Ljus Rum, H15.pdf    
       
  v. 40+44 Form 3D gestaltning (estetiska abstraktioner)   Cheryl Akner-Koler och Axel Undall
  Beskrivning, Form 3D-gestaltning - estetiska abstraktioner, H15.pdf    
       
  Form 3D gestaltning (3D-modellering och printing)   Jonas Ahnmé, Gunnar Söder och Axel Undall
  Beskrivning, Form 3D gestaltning - 3D-modellering och printing, H15.pdf    

       
VISU Introduktion till visualisera & presentera: 6,5 hp Cheryl Akner-Koler
 

Kursbeskrivning saknas

   

 
Totalt IDK111: 
26,5 hp 
       
       
    
  
 
DKT001 -> Länk till Konst, design och konsthantverkshistoria 1  3,5 hp  Examinator: Sara Kristoffersson

 
Totalt ID-K1, H15:
30 hp
 
       
       
       
       
       
ID-K2 
       
Kurskod: 
IDK213
   
Kursplan: 
Breddning av Industridesign, 27,5 hp
 

 
Provkod: Provmoment: Hp:  Examinator:
DESI Design och gestaltning med konstnärligt fokus, breddning:  3 hp  Magnus Lindfors 
  Beskrivning, Open Studio Film, 3 hp, H15.pdf    

 
KONT Beskrivnign Kontextuell utforskning, 8 hp, H15.pdf 8 hp  Jonas Ahnmé

VISU Beskrivning, Visualisera och kommunicera, breddning (portföljarbete), 4,5 hp, H15.pdf 4,5 hp  Jonas Ahnmé

INDU Industridesign i samverkan och design med fokus på hållbar utveckling 12 hp  Jonas Ahnmé
  Beskrivning för provmomentet saknas    

 Totalt: IDK213:
27,5 hp 
       
       
       
    
DKT004 -> Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 2,5 hp Johanna Rosenqvist

 
 Totalt ID-K2, H15:
30 hp
       
       
       
       
       
       
       
ID-K3
       
Kurskod:
IDK319
   
Kursplan:
Industridesign, utblick och förtrogenhet, 30 hp
 

 
Provkod: Provmoment: Hp: Examinator:
       
FÖRD Beskrivning Fördjupning i designämnet, 2,5 hp, H15.pdf  2,5 hp Magnus Lindfors 

PRAK Beskrivning Praktik 6 hp, H15.pdf  6 hp Magnus Lindfors

PROF Beskrivning Professionell utveckling 1,5 hp, H15.pdf 1,5 hp Magnus Lindfors 

INTE Beskrivning Interdisciplinär samverkan 8 hp, H15.pdf 8 hp Magnus Lindfors 

DESI Beskrivning Designprojekt fördjupning 12 hp, H15.pdf 12 hp Magnus Lindfors 

  Totalt ID-K3, H15:
30 hp 

Uppdaterad: 24 oktober 2014
Sidansvarig: Ayda Lund