Kursbeskrivningar / modulbeskrivningar

Kursbeskrivning, även kallad modulbeskrivning, är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen (modulbeskrivningen) framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. 

Kursansvarig tar fram en kursbeskrivning (modulbeskrivning) och ser till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.


Läsåret 2019-20

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2018-19

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå  

Läsåret 2017-18

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

 

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Webmaster