Kursbeskrivningar/modulbeskrivningar

Kursbeskrivning, även kallad modulbeskrivning, är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen (modulbeskrivningen) framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. 

Kursansvarig tar fram en kursbeskrivning (modulbeskrivning) och ser till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.


Kursbeskrivningar HT17

Industridesign Kandidatprogrammet Grundnivå

Kursbeskrivningar VT18

Industridesign Kandidatprogrammet Grundnivå

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Webmaster