Läsåret 2021-22

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå

År 1   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK115 Industridesign med fokus på gestaltningsverktyg_26,5 hp.pdf
26,5 H21
IDK117 Industridesign med fokus på projekt 26,5 hp.pdf
26,5 V22
     
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 H21-V22

Totalt År 1: 60,0  
     
     
     
     
År 2   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK217 Industridesign med fokus på samarbeten och sammanhang 27,5 hp.pdf
27,5 H21
IDK218 Industridesign med fokus på hållbar utveckling 29 hp.pdf
29,0 V22

   
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 3,5 H21-V22

Totalt År 2: 60,0  
     
     
     
     
     
År 3   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK323 Industridesign m fokus på professionen 30 hp.pdf
30,0 H21
IDK324 Industridesign självständigt utforskande 30 hp.pdf
30,0 V22

Totalt År 3: 60,0