Läsåret 2020-21

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå

År 1   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK115 Industridesign med fokus på gestaltningsverktyg_26,5 hp.pdf
26,5 H20
IDK117 Industridesign med fokus på projekt_26,5 hp.pdf
26,5 V21
     
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 H20-V21

Totalt År 1: 60,0  
     
     
     
     
År 2   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK217 Industridesign med fokus på samarbeten och sammanhang 27,5 hp.pdf
27,5 H20
IDK218 Industridesign med fokus på hållbar utveckling 29 hp.pdf
29,0 V21

   
Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 3,5 H20-V21

Totalt År 2: 60,0  
     
     
     
     
     
År 3   
     
Kursplaner: Hp: Termin:
IDK321 Industridesign, utblick och förtrogenhet 30 hp.pdf 30,0 H20
IDK322 Industridesign, individuell fördjupning 30 hp.pdf 30,0 V21

Totalt År 3: 60,0  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningshandläggare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Webmaster