Läsåret 2019-20

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå

År 1   
     
Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK115 Industridesign med fokus på gestaltningsverktyg_26,5 hp.pdf
26,5 H19
IDK116 Industridesign med fokus på projekt_26,5 hp.pdf
26,5 V20
     
Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 H19-V20

Totalt År 1: 60,0  
     
     
     
     
År 2   
     
Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK215 Breddning av industridesign 27,5 hp.pdf
27,5 H19
IDK216 Fördjupning av industridesign 29 hp.pdf
29,0 V20
     
Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 3,5 H19-V20

Totalt År 2: 60,0  
     
     
     
     
     
År 3   
     
Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK321 Industridesign, utblick och förtrogenhet 30 hp.pdf 30,0 H19
IDK322 Industridesign, individuell fördjupning 30 hp.pdf 30,0 V20

   
Totalt År 3: 60,0  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Webmaster