Läsåret 2017-18

Industridesign (ID)
Kandidatprogram
Grundnivå

År 1   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK113 Introduktion till industridesign 26,5 hp.pdf 26,5 H17
IDK114 Industridesignens grunder 26,5 hp.pdf 26,5 V18
       
DIV001 Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 H17-V18

  Totalt År 1: 60,0  
       
       
       
       
År 2   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK215 Breddning av industridesign 27,5 hp.pdf
27,5 H17
IDK216 Fördjupning av industridesign 29 hp.pdf
29,0 V18
       
DIV002 Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 3,5 H17-V18

  Totalt År 2: 60,0  
       
       
       
       
       
År 3   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
IDK321 Industridesign, utblick och förtrogenhet 30 hp.pdf 30,0 H17
IDK322 Industridesign, individuell fördjupning 30 hp.pdf 30,0 V18

   
  Totalt År 3: 60,0  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Webmaster