Läsåret 2015-16

Industridesign
Kandidatprogram
Grundnivå
 

År 1
       
       
Kurskod Kursplaner Hp Studietermin:
IDK111 Introduktion till Industridesign,gäller från HT15.pdf 26,5 H15
IDK112 Industridesigns grunder, gäller från HT15.pdf 26,5 V16
DKT001 > Länk Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7,0

H15-V16

 
  
  Totalt År 1:

60 hp 

 


Övrig information:
 

  • Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria I.
    Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen År 1. 

  

 

År 2    
       
       
Kurskod: Kursplaner: Hp Studietermin:
IDK213

Breddning av industridesign, gäller från HT15.pdf

27,5 H15
IDK214 Fördjupning av industridesign gäller från HT15.pdf 29,0 V16
DKT004* > Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria II

3,5

H15-V16

 
  
 

Totalt År 2:

60 hp

 

Övrig information

  • Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria II.
    Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen år 2.

 

 

 

År 3    
       
Kurskod: Kursplaner: Hp; Studietermin:
IDK319 Industridesign, utblick och förtrogenhet, gäller från HT15.pdf 30,0 H15
IDK320 Industridesign,individuell fördjupning, gäller från HT15.pdf 30,0 V16
       

 
  
 

Totalt År 3:

60 hp

 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 6 augusti 2014
Sidansvarig: Webmaster