Läsåret 2014-15

Industridesign
Kandidatprogram
Grundnivå
 


 

 

År 1 (ID-K1)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
IDK111 Kursplan, Introduktion till Industridesign, gäller från HT13.pdf 26,5 hp HT14
IDK112 Kursplan, Industridesigns grunder, gäller från HT13.pdf 26,5 hp VT15
*DKT001 > Länk till kursplan,  Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7 hp

HT14-VT15
  Totalt År 1: 60 hp   

*Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria I. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen År 1. 


År 2 (ID-K2)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
IDK213

IDK213 Breddning av Industridesign_27,5 hp.pdf

27,5 HT14
IDK214 Kursplan, Fördjupning av Industridesign, gäller från VT15.pd 29 hp VT15
**DKT004   > Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria II

3,5 hp

HT14-VT15
  Totalt År 2: 60 hp   

 **Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria II. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen år 2.

 

 


År 3 (ID-K3)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
IDK317
Kursplan, Uppsats, gäller från VT15.pdf 3 hp  VT15
IDK307 Kursplan, Uthållighet 3, gäller från HT13.pdf 2 hp  
IDK308 Kursplan, Form 3, gäller från HT13.pdf 

3 hp

 
IDK310 Kursplan, Kreativitet 3, gäller från HT13.pdf

1 hp

 
IDK312 Kursplan, Designprocessen 3, gäller från HT13.pdf

22 hp

 
IDK313 Kursplan, Marknad 3, gäller från HT13.pdf

11 hp

 
IDK316 Kursplan, Examensarbete, gäller fråm VT15.pdf

15 hp

VT15
DKT003 Kursplan, Professionell utveckling, gäller från HT 13.pdf

3 hp

 
  Totalt År 3: 60 hp   

 


För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 6 augusti 2014
Sidansvarig: Webmaster