Gemensamma kurser - Konstfack
 

Gemensamma kurser

Studenter i årskurs 1 och 2 har, förutom ämneskurser i sina respektive program, en kurs som är gemensam och obligatorisk för båda årskurser:


Konst-, design-, och konsthantverkshistoria I

Åk 1 Kandidatprogram Grundnivå

Konst-, design-, och konsthantverkshistoria II

Åk 2 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 Grundnivå

För mer information kontakta:

Utbildningsadministratörer
Ayda Lund
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Christian Fredriksson
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 14 januari 2016
Sidansvarig: Webmaster