Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Detaljerad schema för enskilda kurser och provmoment finns i kursbeskrivningarna.


Läsåret 2021-22

Grafisk formgivning och illustration Kandidatprogrammet Grundnivå