Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Detaljerad schema för enskilda kurser och provmoment finns i kursbeskrivningarna.


Läsåret 2019-20

Grafisk formgivning och illustration Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2018-19

Grafisk formgivning och illustration Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2017-18

Grafisk formgivning och illustration Kandidatprogrammet Grundnivå

För mer information kontakta:

Johan Collander, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 25 september 2014
Sidansvarig: Webmaster