V18

Grafisk formgivning och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 

 GDI-K1
 
 
 
Kurskod:
GIK104
 
Kursplan:
 

                                                                                                                                   
Provkod: Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning): Hp:
     

     

    interaktiv design schema vt 2018 01.pdf
     
     

  Totalt GIK104:
26,5 hp  
     
 
     
DIV001  Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
3,5 hp

 
 Totalt GDI-K1, V18:
30 hp 
     
     
     
     
     
     
     
GDI-K2
 
 
 
Kurskod: 
GIK208
 
Kursplan:
 
 

     
Provkod Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning):  Hp 
 
 
     
     

  GFI K2 kursbeskrivning delmoment Djuptryck.pdf
 
     
     
     

 

 

 
 

 

 

     

     

     
 
  Totalt GIK208:
29 hp 
     
     
DIV002 -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2  1 hp

      
  Totalt GDI-K2, V18:
30 hp  
     
     
     
     
     
     
     
     
GDI-K3 
     
Kurskod: 
GIK305
 
Kursplan:
 
 

    
     
Provkod: Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning): Hp:
     

 2002 Examensarbete: 24 hp 
 
 
  Tidsplan Examensarbete GFI 2018.pdf
 
  Projektbeskrivning för examensarbete.pdf
 
   Kursbeskrivning Examensprojekt 2018.pdf  

     

     

 Totalt GDI-K3, V18:
30 hp 

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan Collander