Läsåret 2020-21

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå

Välkommen till kursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1!  


Pga den rådande situationen med Covid-19 kommer H20s föreläsningar att finnas tillgängliga online på lärplattformen Canvas (kräver konstfacksinlogg).Vi återkommer med mer information om V21s föreläsningar

Denna kurs är gemensam för samtliga i åk 1 (kandidatprogrammen). Kursen ger totalt 7 hp och är indelad i två delar (moduler):

Del 1, 3,5 hp ges under H20

Del 2, 3,5 hp ges under V21 och är indelad i tre inriktningar, dvs design, konst och konsthantverk:

1. Design - ges för studenter på inst. för DIV
2. Konst - ges för studenter på inst. för Konst
3. Konsthantverk - ges för studenter på inst. för KHV. 

Kursansvarig för åk 1 är Sara.Kristoffersson@konstfack.se, professor


Kursinformation på Canvas (kursbeskrivningar, schema mm för samtliga delkurser och inriktningar) 
Länk till Canvas, kräver konstfacksinlogg

 

Kursplaner:

Institution:

DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf

DIV

KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf

Konsthantverk

KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf

Konst