Läsåret 2019-20

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå


                                                                                                                 

 
Kursansvarig: 
Johanna Rosenqvist, professor
 
     
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
     
KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf  Konsthantverk
     
KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf Konst
     
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Delkursbeskrivning och schema för provmoment: Termin:
* Del 1, 3,5 hp: H19
  KursbeskrivningKonstDesignKhantverkshistoria.pdf (Konsthantverk)
 
     
* Del 2, 3,5 hp: V20
  Delkurs Konst, design och konsthantverkshistoria 1, VT20.pdf (Konsthantverk)
 
     
*För provkoder kontakta respektive institution

Uppdaterad: 1 september 2016
Sidansvarig: Webmaster