Läsåret 2018-19

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå


                                                                                                                 

 
Kursansvarig: 
Mathew Gregory, lektor
 
     
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
     
KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf  Konsthantverk
     
KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf Konst
     
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Delkursbeskrivning och schema för provmoment: Termin:
* Del 1, 3,5 hp: H18
  Schema och kurslitteratur H18.pdf
 
 

 

v40: Stavenow-Hidemark, Elisabet (1992) Handens arbete – eller maskinens .pdf

v43: Arthur Hald Den effektiva formen USA 1850-1950 ur Form genom tiden 1992.pdf

Kerstin Wickman Den rena formen 1900-1920 ur Form genom tiden 1992.pdf

v44:  Lasse Brunnström Mjuka värden uppvärderas 1940-tal till 1950-tal ur Svensk designhistoria 2011.pdf

v48: Hedvig Hedqvist 90-talet Hausse för design ur Svensk form internationell design 1900-2002.pdf

Hevig Hedqvist 80-talet Postmodernism och betongestetik ur Svensk form internationell design 1900-2002.pdf

Lasse Brunnström Designprotester mot en grå och orättvis värld 60-70-tal ur Svensk designhistoria.pdf

v49:

Heartney, Eleanor (2008) Postmodernism [extract] (engelska).pdf

Heartney, Eleanor (2008) Postmodernism [extract] (svenska).pdf

Judith Williamson (1978) Decoding Advertisments [extract].pdf

O’Shaughnessy, Michael (2002) Postmodernism in Context [extract].pdf

 

 
* Del 2, 3,5 hp: V19
  Kursbeskrivning. Konsthantverksspåret åk 1. VT 19 .pdf
 
     
*För provkoder kontakta respektive institution

Uppdaterad: 1 september 2016
Sidansvarig: Webmaster