Läsåret 2017-18

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå


                                                                                                                         
Kursansvarig: 
Sara Kristoffersson
 
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
     
KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf  Konsthantverk
   
KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf Konst
     
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Delkursbeskrivning och schema för provmoment: Termin:
* Del 1, 3,5 hp: H17
   
 
  • Schema och kurslitteratur, H17 (länk till inlogg intranät)
 
     
* Del 2, 3,5 hp V18
 
  • Detaljschema samt uppgift om lokal till kursens tre spår ges av respektive lärare som är ansvariga för inriktningarna.

Design: vecka 9-13 samt 15 Sara Kristoffersson Skyddad adress

Schema VT18.pdf

Det kalla kriget vanns i köket.pdf

Kristoffersson Memphis.pdf

Intro Papanek.pdf

Konst: vecka 15-17, 18-21 Mathew Gregory Skyddad adress

Konsthantverk: vecka 3-8 Michelle Göransson Skyddad adress

Kurshäfte. KonsthantverkshistoriaVT 18.pdf

 
     
*För provkoder kontakta respektive institution

Uppdaterad: 1 september 2016
Sidansvarig: Webmaster