Läsåret 2021-22

Åk 2
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2
Grundnivå

Välkommen till kursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2!  

Denna kurs är gemensam för samtliga i åk 2 (kandidatprogrammen). Kursen ger totalt 3,5 hp och är indelad i två delar (moduler):

Del 1, 2,5 hp ges under HT

Del 2, 1 hp ges under VT och är indelad i tre inriktningar, dvs design, konst och konsthantverk:

1. Design - ges för studenter på inst. för DIV
2. Konst - ges för studenter på inst. för Konst
3. Konsthantverk - ges för studenter på inst. för KHV. 

Kursansvarig för åk 2 är Christian Björk , professor


Kursinformation på Canvas (kursbeskrivningar, schema mm för samtliga delkurser och inriktningar) 
Länk till Canvas, kräver konstfacksinlogg

Kursplaner: Institution:
DIV002 Konst- design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp.pdf
DIV
 
KHH003 Konst-design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp.pdf
Konsthantverk
   
KOK002 Konst- design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp.pdf
Konst