Gemensamma kurser

Studenter i årskurs 1 och 2 har, förutom ämneskurser i sina respektive program, en kurs som är gemensam och obligatorisk för båda årskurser:


Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1

Åk 1 Kandidatprogram Grundnivå

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2

Åk 2 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 Grundnivå