V17

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 

 GDI-K1
 
 
 
Kurskod:
GIK104
 
Kursplan:
 

                                                                                                                                   
Provkod: Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning): Hp:
     

 2001  GIK104 Högtryck.pdf  

    
   
     

  Totalt GIK104:
26,5 hp  
     
 
     
DIV001 ->Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1   3,5 hp

 
 Totalt GDI-K1, V17:
30 hp 
     
     
     
     
     
     
     
GDI-K2
 
 
 
Kurskod: 
GIK208
 
Kursplan:
 
 

     
Provkod Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning):  Hp 
 2001 Valbar fördjupning i Illustration/Grafisk formgivning 2 :  6 hp
  Delkursbeskrivning, Tidningsdesign, 6 hp.pdf  
  Schema, tidningsdesign, v. 7-9.pdf  

 2002 Professionell praktik:  7 hp 
  Delkursbeskrivning, Professionell praktik, portfolio 7 hp.pdf  
  Schema, profesionell praktik v. 11.pdf  
     

2003 

 Rörlig media 2

 
 

 GIK208 Rörlig media 2 schema.pdf

 

     

     

     
 
  Totalt GIK208:
29 hp 
     
     
DIV002 -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2  1 hp

      
  Totalt GDI-K2, V17:
30 hp  
     
     
     
     
     
     
     
     
GDI-K3 
     
Kurskod: 
GIK305
 
Kursplan:
 
 

    
     
Provkod: Studieanvisningar (tidigare benämnd kursbeskrivning): Hp:
     

 2001 Professionell utveckling: 3 hp 
  Delkursbeskrivning, Professionell utveckling 3 hp.pdf  
  Schema v 5-6.pdf  
  Uppgift VT17.pdf  
     

     

     

 Totalt GDI-K3, V17:
30 hp 

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Ayda Lund