V16

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 

GDI-K1 
 
                                                                       
                                                                                            
Kurskod:
GIK102
   
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 2, 26,5 hp
        

                    
Provkod: Provmoment: Hp Examinator/Medverkande lärare: 
2000 Handen och tanken: 9 hp Examinator: Josefine Engström
 

 

   
 

Innehåll i provmomentet:

  Medverkande lärare:
  v. 13 (och halva v. 14) Bokhantverk:   Lina Nordenström
  Schema och uppgifter, Bokhantverk v. 13-14.pdf    
       
  v. 15 Handsättning och bokbinderi    Mihiro Chuya
       
  v. 18-19 Grafisk profilering   Martin Frostner
       
       

                  
2001 Illustratörens verktyg: 7,5 hp Examinator: Ann Forslind
  Beskrivning Illustratörens verktyg 7,5 hp, V16.pdf   Medverkande lärare: Josefine Engström
       

       
2002 Rörliga Media och interaktivt berättande: 2,5 hp Examinator: Kalle Sandzén
  Schema Rörlig Media och Interaktivt berättande 2,5 hp, V16.pdf    
       

       
2003 Teori och Praktik: 6 hp Examinator: Jiri Novak
  Beskrivning Teori och Praktik 6 hp, V16.pdf   Medverkande lärare: Jens Schildt
       

       
2004 Teckning: 1,5 hp Examinator: Gunnar Larsson
  Beskrivning Teckning, VT16.pdf    
  Schema Teckning, v. 3.pdf    
       
 
 Totalt GIK102: 
26,5 hp  
       
 
                       
DKT001 Konst, design och konsthantverkshistoria 1: 3,5 hp Examinator: Sara Kristoffersson
  -> Länk till konst, design och konsthantverkshistoria 1     
                    
 
Totalt GDI-K1, V16:
30 hp  
       
       
       
       
       
       
       
       
GDI-K2   
       
Kurskod:
GIK206 
   
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 4, 29 hp 
   

               
Provkod: Provmoment: Hp: Examinator/Medverkande lärare:
4000 Illustratörens verktyg 2: 5,5 hp Examinator: Ann Forslind
  Beskrivning Illustratörens verktyg 2, 5,5 hp, V16.pdf    
       

       
4001 Valbar fördjupning i Illustration/Grafisk Design 6 hp Examinator: Jiri Novak 
  Beskrivning Tidningsillustration (valbar fördjupning), 6 hp, V16.pdf    
  Brief Tidningsillustration, V16.pdf    
       

4002 Praktik: 7 hp Examinator: Josefine Engström 
 

Beskrivning och schema för läggs upp en vecka innan kursstart. 
Provmomentet startar v. 21

   
       

       
4003 Rörlig media 2: 4,5 hp Examinator: Kalle Sandzén
  Beskrivning Rörlig Media 2, 4,5 hp, V16.pdf    
  Schema Rörlig Media 2, v. 13-15.pdf    
       

4004 Valbara kurser: 4,5 hp  
  Kursbeskrivning för valbara kurser V16 finns på Institutionen för Konst. Kontakta Skyddad adress    
       

4005 Teckning: 1,5 hp Examinator: Gunnar Larsson 
  Beskrivning Teckning 1,5 hp, V16.pdf    
       
 
Totalt GIK206:
29 hp  
       
 
       
       
DKT004 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2: 1 hp Examinator:
  -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2    
       

     
 Totalt GDI-K2, V16:
30 hp 
       
       
       
       
       
       
       
GDI-K3
       
Kurskod:
GIK303
   
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 6, 30 hp
   
       

Provkod Provmoment: Hp: Examinator/Medverkande lärare:
1005 Sekventiellt berättande 3 hp Examinator: Ann Forslind 
  Beskrivning Sekventiellt berättande, 3 hp, V16.pdf   Medverkande lärare: Sara Olausson
  Schema Sekventiellt berättande, v. 3-4.pdf    
       

1006 Professionell utveckling: 3 hp Examinator: Josefine Engström
  Beskrivning Professionell utveckling 3 hp, V16.pdf    
       

1007 Examensarbete: 24 hp Examinator: Ann Forslind (Illustration)
  Beskrivning Examensarbete 24 hp, V16.pdf   Examinator: Jiri Novak (Grafisk Design)
  Tidsplan Examensarbete kandidat, V16 (uppd 160310).pdf    
       
 
Totalt GDI-K3, V16:
30 hp 
       

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Ayda Lund