H15

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 

 GDI-K1
 
 
   
Kurskod:
GIK101
   
Kursplan:
Grafisk Design och Illustration I, 26,5 hp
             

                      
Provkod: Provmoment: Hp: Examinator/Medverkande lärare: 
1000 Introduktion till Grafisk Design: 10,5 hp Examinator: Jiri Novak 
  Beskrivning Introduktion till Grafisk Design, 10,5 hp, H15.pdf   Medverkande lärare: Sara Kaaman
       

                   
1001 Introduktion till Illustration: 10,5 hp Examinator: Ann Forslind
  Beskrivning Introduktion till Illustration, 10,5 hp, H15.pdf    
       
       
  Innehåll  i provmomentet:    Övriga medverkande lärare::
 

V. 39 Bild & Text

  Magnus Bard E-mail saknas
  V. 41 Fotografi och bildbehandling   Lars Ernholm och Noak Lönn
       
  V. 45-47 Screen   Tomas Colbengtsson
       
  V. 50 Fotografisk bild:
Fotografisk Bild v. 50, lärandemål och innehåll.pdf
Fotografisk Bild v. 50, schema.pdf
  Noak Lönn
       

    
       
1002 Introduktion till Teori och Praktik: 5,5 hp Examinator: Jiri Novak 
  Beskrivning Introduktion till Teori och Praktik, 5,5 hp, H15.pdf   Medverkande lärare: Jens Schildt
       

 
  Totalt GIK101:
26,5 hp  
       
       
       
 
       
DKT001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1: 3,5 hp Examinator: Sara Kristoffersson
  ->Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1  
       

 
 Totalt GDI-K1, H15:
30 hp 
       
       
       
       
       
       
       
GDI-K2
 
 
   
Kurskod: 
GIK205 
   
Kursplan:
Grafisk Design och Illustration 3, 26,5 hp 
   

       
Provkod Provmoment  Hp  Examinator/Medverkande lärare:
3000 Typsnittsdesign: 4,5 hp  Examinator: Jiri Novak
  Information saknas    
       

       
3001 Illustratörer Utan Gränser: 3 hp Examinator: Josefine Engström
  Beskrivning Illustratörer utan gränser Illustration 3, HT15.pdf   Medverkande lärare: Noak Lönn
       

       
3002 Valbar fördjupning i illustration/grafisk design 1: 6 hp Examinator: Ann Forslind
  Beskrivning, Valbar fördjupning i Illustration eller Grafisk Design 1, 6 hp, H15.pdf    
       

       
3003 Föremål för form: 6,5 hp  Examinator: Jiri Novak
  Beskrivning Föremål för form, 6,5 hp, H15.pdf   Medverkande: Jens Schildt
       

       
3004 Webdesign 2: 3 hp Examinator: Kalle Sandzén
  Information saknas    
       

       
3005 Institutionsanpassad teori: 4,5 hp  Examinator: Sara Kristoffersson
  Information saknas    
       
 
  Totalt GIK205:
27,5 hp 
     

 

   

 

     

 

DKT004 Konst-, design och konsthantverkshistoria 2: 2,5 hp

Examinator: Johanna Rosenqvist

  -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   
 

      
  Totalt GDI-K2, H15:
30 hp  
       
       
       
       
       
       
       
       
GDI-K3 
       
Kurskod: 
GIK302 
   
Kursplan:
Grafisk Design och Illustration 5, 30 h
   

    
       
Provkod: Provmoment: Hp: Examinator/Medverkande lärare:
1000 Begränsningarnas möjligheter: 12 hp Examinator: Jiri Novak 
  Beskrivning Begränsningarnas möjligheter 12 hp, H15.pdf    
       
  Innehåll i provmoment:   Övriga medverkande lärare: 
  v. 36 Workshop
   
       
  v. 40-41 Frimärken   Tyra von Zweigbergk
      Hans Cogne
       
  v. 42-43 Workshop   Magnus Haglund
E-mail saknas
       
  v. 44-45 Bokomslag   Ann Forslind
       
       

1001 Rörliga media: 4,5 hp Examinator: Kalle Sandzén
  Information saknas    
       

1002 Teckning: 1,5 hp Examinator: Gunnar Larsson 
  Information saknas    
       

1003 Mytologier: 7,5 hp Examinator: Josefine Engström
  Beskrivning Mytologier 7,5 hp, H15.pdf  

Medverkande lärare: Martin Frostner

       

1004 Uppsats: 4,5 hp Examinator: Ann Forslind 
  Beskrivning Uppsats, 4,5 hp, H15.pdf   Medverkande lärare: Magnus Haglund
       

 Totalt GDI-K3, H15:
30 hp 

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Ayda Lund