Läsåret 2014-15

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 År:
 HT14
 
Åk:
GDI-K1
 
Kurskod:
GIK101
 
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration I, 26,5 hp
 
     
Provkod: Provmoment: Hp:
1000 Introduktion till Grafisk Design
Information saknas
10,5 hp1001 Beskrivning, Introduktion till Illustration, HT14.pdf 10,5 hp1002 Introduktion till Teori och Praktik
Information saknas
5,5 hpDKT001 ->Länk till Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 hp  Totalt: 30 hp
     
     
Åk:
GDI-K2 
 
Kurskod: 
GIK205 
 
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 3, 26,5 hp 
 
     
Provkod Provmoment  Hp 
3000 Beskrivning Typsnittsdesign, HT14.pdf 4,5 hp 3001/3002 Illustratörer Utan Gränser/Valbar Fördjupning: 9 hp
  Beskrivning, HT14.pdf  
  Schema v. 41-44.pdf  
  Schema v. 3.pdf  3003 Beskrivning Föremål för form, gäller från HT13.pdf 6,5 hp3004 Schema Webdesign 2 v. 47-48.pdf 3 hp3005 Institutionsanpassad teori: 4,5 hp
  Beskrivning, Institutionsanpassad teori, gäller från 2007.pdf  
  Schema v. 51-2.pdf  DKT004 -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2  2,5 hp   Totalt: 30 hp 
     
     
Åk:
GDI-K3 
 
     
Kurskod/Provkod: Kursnamn/provmoment: Hp:
GIK3DM Digitala Media Gamma 4 hp
1111 Beskrivning Filmförtexter, HT14.pdf  KON006 Teckning: 1,5 hp
  Schema och uppgift, v. 45.pdf  DKT005 Uppsats: 4,5 hp
  Kursbeskrivning Uppsats, HT14.pdf  GIK301 Valbar fördjupning 3: 18 hp
1000 Beskrivning Frimärke, HT14.pdf (3 hp)  
1003/1004 Beskrivning Sekventiellt berättande, HT14.pdf (9 hp)  
1002/1001 Beskrivning och schema, Illlustrationsprojekt, HT14.pdf (6 hp)  GITEO3  Teori 3 (6 hp)  
1005 Praktikseminarium 2 hp
  Information saknas    Totalt: 30 hp

 

 

 År:
 VT15
 
Åk:
GDI-K1
 
Kurskod:
GIK102
 
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 2, 26,5 hp
 
     
Provkod: Provmoment: Hp
2004 Beskrivning och schema, Teckning, v 4.pdf 1,5 hp2001 Illustratörens verktyg, v. 5-23: 7,5 hp
  Beskrivning, Illustratörens verktyg, VT15.pdf  
  Schema Redaktionell Illustration, v. 5-6 (saknas)  
  Schema Högtryck v. 15-16.pdf  
  Schema Portfolio v. 23 (publiceras i maj)  2002 Rörliga Media och Interaktivt berättande: 2,5 hp
  Schema Interaktiv design, v. 8-9.pdf  2003 Beskrivning, Teori och Praktikt, VT15.pdf v. 10-23 6 hp2000 Handen och tanken, v. 11-19: 9 hp
  Beskrivning och schema, Bokbinderi v. 12-13, VT15.pdf  
  Schema Bokhantverk, v. 11-13.pdf
 
  Beskrivning Grafisk profilering VT15, v. 18-19.pdf
 DKT001 -> Länk till konst, design och konsthantverkshistoria 1  3,5 hp   Totalt: 30 hp 

 

Åk
GDI-K2
 
Kurskod:
GIK204
 
Kursnamn:
Grafisk Design och Illustration 4, 29 hp
 
 
 
 
Provkod: Provmoment: Hp:
4004 Valbara kurser, v 5-7: 4,5 hp
  Information saknas.  4001 Valbar fördjupning i illustration/grafisk design 2, v 7-10:
6 hp
  Beskrivning, Tidningsdesign, VT15.pdf
 4003 Rörlig Media 2:
4,5 hp
  Schema, Animation och Motion graphics, v. 11-13.pdf  4000 Illustratörens verktyg:  5,5 hp
  Beskrivning Professionell praktik Portfolio VT15, v. 14.pdf
 
  Workshop v. 17 (publiceras i april)  
  Djuptryck v. 18-19 (publiceras i april)  4005 Beskrivning och schema Teckning v. 15.pdf 1,5 hp4002 Beskrivning Praktik VT 15, v. 22-23.pdf
7 hpDKT004 -> Länk till konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 1 hp


Totalt:

30 hp

 

Åk
GDI-K3
 
     
Kurskod/Provkod Kursnamn/Provmoment Hp
GIK3EX Examensprojekt:  23 hp
1212-1216 Beskrivning och riktlinjer, Examensarbete, VT15.pdf  GITEO3 Teori 3 (6 hp)  
4000 Workshop inför examensarbete 4 hp
  Information saknas  DKT003 Professionell utveckling: 3 hp
  Beskrivning Professionell utveckling VT15.pdf  
  Schema Professionell utveckling v 6-7.pdf    Totalt: 30 hp

Uppdaterad: 8 oktober 2015
Sidansvarig: Webmaster