Läsåret 2013-14

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå  

Kursbeskrivningarna läggs upp 1 vecka innan kursstart. För kursbeskrivningarna ansvarar respektive lärare. För mer information vänligen kontakta ansvarig lärare/handledare.

 

GDI-K1  
Termin: HT13
Kurskod: GRDK01
Kursnamn: Grafisk Design och Illustration 1_26,5 hp

Provmoment:
V. 40


Grafisk Design 1_8 hp
Typografi_kursbeskrivning.pdf


Provmoment:
V. 45-47


Illustration 1_10,5 hp
Screentryck_kursbeskrivning.pdf
   
   
   

Termin:

VT14
Kurskod: GRDK02
Kursnamn:

Grafisk Design och Illustration 2_26,5 hp

Provmoment:

Illustration 2_7,5 hp
Provmomentet innehåller följande icke poängsatta delämnen/verkstadskurser:  

V. 5-6

 
V. 15-16

Introduktion till illustration_kursbeskrivning.pdf
Introduktion till illustration_schema.pdf

Högtryck_kursbeskrivning.pdf
Högtryck_schema.pdf


Provmoment:
V. 8-9

 


Rörliga media, 3 hp
Rörliga media_3 hp_schema.pdf

 

   
   


GDI-K2  
Termin: HT13/VT14
Kurskod: GIK201
Kursnamn: Valbar fördjupning Illustration/Grafisk Design 2, 12 hp
V.42-45 Bilderbok, 6hp_kursbeskrivning.pdf
Bilderbok 6 hp_schema.pdf
V. 8-11 Tidningsdesign_6hp_kursbeskrivning.pdf
Tidningsdesign_6hp_schema.pdf
   

Kurskod: GIILL2
Kursnamn: Illustration 2, 6,5 hp
V. 38-39 Illustration 2_Minnet_1,5 hp_kursbeskrivning.pdf
V. 4

Fotografisk bild_2 hp_kursbeskrivning.pdf

V. 15


V 18-19

Portfolio_1hp_kursbeskrivning.pdf (gäller även för Portfolio 1,5 i kursen GITEO2 Teori 2, se nedan)

Djuptryck_2 hp_kursbeskrivning.pdf

   
Kurskod: GITEO2
Kursnamn: Teori 2, 6 hp
V. 41 Teori 2_1,5 hp_kursbeskrivning.pdf
V. 15  Portfolio_1,5 hp_kursbeskrivning.pdf
   
Kurskod: GIK202
Kursnamn: Grafisk Design 2_ 6,5 hp
V. 37 Typografi_2 hp_kursbeskrivning.pdf
   
Kurskod: GIRÖM2
Kursnamn: Rörliga Media 2_ 12 hp
V. 12-14 Animation och rörlig grafik_7,5 hp_schema.pdf
   
   
   


GDI-K3  
Termin HT13/VT14
Kurskod: GIK301
Kursnamn: Valbar fördjupning i Grafisk Design/Illustration 3, 18 hp

V. 48-6 

Sekventiellt berättande_kursbeskrivning.pdf
   
Kurskod: DKT005
Kursnamn: Uppsats, 4,5 hp
V.51-3 Uppsats 4,5 hp_kursbeskrivning och lathund.pdf

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Uppdaterad: 19 september 2013
Sidansvarig: Ayda Lund