Läsåret 2016-17

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå


 

                                                                                                                         
Kursansvarig: 
Christina Zetterlund
 
     
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
     
KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf  Konsthantverk
     
KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf Konst
     
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Delkursbeskrivning och schema för provmoment: Termin:
n/a* Del 1, 3,5 hp: H16
  Delkursbeskrivning, del 1, 3,5 hp.pdf (inkl gruppindelning)  
  Schema och kurslitteratur, H16 (länk till inlogg intranät)  
     
n/a* Del 2, 3,5 hp V17
 

Schema och kurslitteratur, V17 (länk till inlogg intranät)

 
     
*För provkoder kontakta respektive institution

Uppdaterad: 1 september 2016
Sidansvarig: Webmaster