Läsåret 2015-16

Åk 1
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
Grundnivå


 

 

Åk:

K1
   

Kurskod:

DKT001
               

Kursnamn:

Konst-, design- och konsthantverkshistoria I
7 hp

  Kursplan, gäller från H12.pdf     
       
       
Termin:
H15
                      
Provkod Provmoment: Hp Lärare/Kontakt
DKHT Kursbeskrivning del 1, gäller från H12.pdf
3,5 hp Skyddad adress
  Schema del 1 HT15, v. 39-50.pdf
   
       
Termin:
V16
   
Provkod: Provmoment: Hp Lärare/Kontakt
DKVT
3,5 hp  
  Konst:   Skyddad adress 
  Konsthistoria del 2, schema VT16.pdf  
       
  Design   Skyddad adress
 

Designhistoria del 2, schema VT16.pdf

   
 

 

   
  Konsthantverk:   Skyddad adress
  Konsthantverk del 2, kursbeskrivning och schema VT16.pdf    
  Läslista.pdf    
       

Uppdaterad: 3 mars 2014
Sidansvarig: Christian Fredriksson